AVIZ. Conferinţa Internaţională LIMBĂ ETNIE COMUNICARE...

 

Catedra  de Filologie Română, Centrul de Informare al României de la Universitatea de Stat din Comrat are deosebita plăcere de a Vă invita la cea de a treia ediţie  a Conferinţei Internaţionale LIMBĂ ETNIE COMUNICARE, ce se va desfăşura în oraşul Comrat, UTAG, Republica Moldova, la 7 septembrie 2015, la Centrul de Informare al României (str. A. Galaţan, nr.17, blocul de studii 2, etajul III).
La Conferinţă sunt invitaţi să participe profesori universitari, cercetători, cadre didactice din ciclul liceal, studenţi şi toţi cei care au preocupări în acest domeniu.
Totodată, Conferinţa Internaţională LIMBĂ ETNIE COMUNICARE este un cadru necesar pentru a pune bazele unor colaborări ştiinţifice internaţionale.
Prezenta Сonferinţă va fi dedicată sărbătoririi evenimentului istoric LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ.

Comitetul organizatoric:
1. Aricova Zinovia, rectorul USC, conferenţiar universitar, doctor
2. Fedotova Ludmila, vice-rector,  conferenţiar universitar, doctor
3. Ianioglo Maria, decan, Cultură Naţională, conferenţiar universitar, doctor
4. Botezatu Liuba, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe ale educaţiei
5. Cuţitaru Natalia, lector superior, doctor în filologie, RM
6. Mititelu Oxana, coordonatorul Centrului de Informare al României, doctor, lector universitar
7. Mutcoglo Galina, şef. Catedră, lector universitar

Consiliul Ştiinţific:
1. Burlacu Alexandru, profesor, doctor, habilitat în ştiinţe filologice, AȘM, RM
2. Botezatu Liuba, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe ale educaţiei, RM
3. Cuţitaru Natalia, lector superior, doctor în filologie, RM
4. Mititelu Oxana, lector universitar, doctor în filologie, RM
5. Găitănaru Ştefan, conferenţiar universitar, doctor în filologie, România
6. Necula Gina, lector universitar, doctor în filologie, România
7. Câmpan Diana, conferenţiar universitar, doctor în filologie, România
8. Nedu Ludmila, lector universitar, RM

Program general, Norme de redactare, formular de participare - download

Дополнительная информация