Catedra de Filologie Română de la USC a desfăşurat cea de-a treia ediţie a Conferinţei Internaţionale LIMBĂ ETNIE COMUNICARE...

Pe lângă Centrul de Informare al României de la Universitatea de Stat din Comrat,  Catedra  de Filologie Română a desfăşurat cea de-a treia ediţie  a Conferinţei Internaţionale LIMBĂ ETNIE COMUNICARE, Prezenta Conferinţă a fost dedicată sărbătoririi ZILELOR LIMBII ROMÂNE (31 august – 18 septembrie).


    În cadrul Conferinţei  participanţii au prezentat comunicări interesante, dezbateri sincere în cadrul secţiilor pe următoarele axe tematice:
•    Interferenţe culturale în spaţiul european, raporturi, conexiuni;
•    Studii de turcologie şi balcanologie românească;
•    Discurs, limbaj, comunicare interculturală;
•    Etnografie, literatură şi folclor;
•    Didactica disciplinei filologice: strategii didactice folosite în predarea limbii române ca limbă nematernă.


Participanţii la Conferinţă au avut nu numai oportunitatea de a –şi prezenta temele, subiectele, dar şi de a comunica on-line cu colegii:
Papari Aurel, profesor universitar, doctor, Universitatea Andrei Şaguna, România. Momescu Mona Mirela, lector universitar, doctor, Universitatea Columbia, New York, SUA. Predarea limbii române ca limbă străină.


Dragomir Camelia Sanda, profesor titular la Universitatea ”OVIDIUS” Constanța, România, lector de română la Universita di Pisa. Statutul perifrazelor verbale aspectuale de fază din limba română .
Gencărău Ștefan, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea Aix-Marseille, Republica Franceză. Naţiune, naţie, neam în dicţionare bilingve, domeniul român - francez.

Дополнительная информация