La 3 decembrie 2015, în incinta Centrului de Informare al României, USC, s-a celebrat Ziua Naţională a României...

La 3 decembrie 2015,  ora 14.00 în incinta Centrului de Informare al României,  Universitatea de Stat din  Comrat,  s-a celebrat Ziua Naţională a României cu genericul Marea Unire a Românilor - 1 decembrie 1918. Agenda sărbătorii a inclus: comunicări, recitaluri, vernisajul de carte Lupta cu inerţia. Generaţia poetică şaizecistă în literatura română, în organizarea Institutului Cultural Român, Catedra de Filologie Română.


Comunicarea Limba română, factor identitar şi de unitate, prezentată de Carmen Alexandrache, lector, doctor, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, precum şi discursul  Limba română şi conştiinţa unităţii de neam, Apostolatu Ionel, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, au trezit reflecţii în rândurile profesorilor şi studenţilor.


Alocuţiunea Lupta cu inerţia. Generaţia poetică şaizecistă în literatura română, prezentată în sinteză de Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român, rămâne un reper valoros pentru cursul de literatură contemporană.

Prezentarea literar-artistică Vatra străbună a neamului românesc a fost un elogiu adus spiritului românesc prin dragostea studenţilor faţă de limba română.

Дополнительная информация