Inaugurarea lectoratului de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească la USC...

Joi, 17 martie 2016, începând cu ora 16.00, la Centrul de Informare al României, va avea loc inaugurarea lectoratului de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. La eveniment vor participa Excelenţa Sa Marius Lazurcă, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, membri ai executivului găgăuz, conducerea Universităţii de Stat din Comrat, alături de alţi membri ai comunităţii academice şi diplomatice.

Lectoratul de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească a fost înfiinţat printr-un protocol între Universitatea de Stat din Comrat şi Institutul Limbii Române, protocol semnat în noiembrie 2015. În cadrul lectoratului, sunt oferite cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească tuturor cursanţilor interesaţi. Cursurile sunt predate de către un lector de limba română din România.

Дополнительная информация