Bildirim

Gagauz filologiya kafedrası haberleer:

Aydınnadıcı M.Çakirin duuma gününä baalı olimpiada

Olimpiada 2017-nci yılda apreldä geçecek. 

Olimpiada pay alannar – Komrat Devlet Universitetin studentleri.

1-inci tur

M.Çakirin gagauz dili hem kultura uurunda izmetleri için viktorina. 

Viktorina 10 soruştan düzülü. Kantarlamak: herbir soruşa birär bal veriler.

2-nci tur

Diktant.

2017-nci yılda mayda olimpiada çıkışları yapılacek.

 

Объявление

Кафедра гагаузской филологии информирует:

Олимпиада, посвященная дню рождения гагаузского просветителя М.Чакира

Проводится в апреле 2017 г. Участники олимпиады – студенты КГУ.

1 тур

Викторина о вкладе М.Чакира в развитие гагаузского языка и культуры.

Викторина состоит из 10 вопросов. Каждый вопрос оценивается 1 баллом.

2 тур

Диктант.

Итоги будут подведены в мае 2017 г.

 

VİKTORİNA

Aydınnadıcı Mihail Çakir

 1. Nezaman hem neredä M.Çakir duudu?
 2. Neredä üürendi?
 3. Neredä çalıştı?
 4. M.Çakirin din uurunda çalışmasını açıklayın.
 5. M.Çakir gagauzların istoriyası için nesoy kiyat yazdı?
 6. Angı sözlükleri tiparladı? Ne sölärdi M.Çakir sözlüklär için?
 7. Angı misioner yapraa M.Çakir tipardan çıkarardı?
 8. Angı yılda M.Çakir geçindi? Neredä M.Çakirin mezarı bulunêr?
 9. Neredä M.Çakirä anmak taşı koyuldu?
 10. M.Çakir için angı kiyatlar çıktı?

 

ВИКТОРИНА

Просветитель Михаил Чакир

Когда и где родился Михаил Чакир?

Где учился?

Где трудился?

 1. Духовная деятельность, переводы М.Чакира.
 2. Назовите книгу М.Чакира по истории гагаузов.
 3. Какие словари издал М.Чакир? Что он говорил о словарях?
 4. Назовите миссионерский листок М.Чакира.
 5. Когда М.Чакир умер? Где похоронен?
 6. Где поставлен памятник М.Чакиру?
 7. Какие книги о М.Чакире вы знаете?

Дополнительная информация