Eveniment marcatoriu la US Comrat

"Omul de ştiinţă  descoperă legile mecanicii de acţiune,  cel al artei educației le interpretează atribuindu-le elocvență  revelatorie. Cine disponibilizează de ambele evidențe  constituitive este un zeu, condamnat la sacrificiu pe scutul  propriului consorțiu, ca  dreaptă   alegere întru  dreaptă   remacare". L.B.

La 28 aprilie 2017, în Sala de Conferințe a Universității de Stat, Comrat a avut loc o activitate  științifico-didactică  de prestigiu în cadrul căreia a fost marcată colaborarea  cadrelor profesionale gazdă  de la sudul Moldovei, municipiile Comrat și Cahul cu personalități remarcabile  din România la capitolul soluționarea Crizei Globale a Educației: Sorin Cristea Universitatea București, Gheorghe Raftu Universitatea Ovidius  Constanța. 

IMG 20170428 161312

Cuvânt de deschidere  a prezentei festivități I s-a oferit rectorului Universității din Comrat Serghei Zaharia conf. univ. dr în istorie, Mariei Ianioglo-decanul facultății Cultură Națională  conf. univ. dr. în  pedagogie, Ioana-Aurelia Axenti,dr.conf.univ, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul. 

SAM 3193

Un deosebit interes  a provocat  Lansarea de Carte cu genericul: Dicționarul enciclopedic de pedagogie, vol.I. din Colecția Concepte Fundamentale în pedagogie, autor  Profesorul Universitar în Științe  ale Educației Sorin Cristea.  În alocuțiunea  sa d-lui a ținut să mențoneze  rolul de prestigiu global al pedagogului  ca manajer și om de știință în societatea modernă: "Un demers curricular modern este necesar să se axeze pe formarea omului întreg la nivelul  intertransdisciplinarității (filosofia și axiologia educației, antropologia educației,  managementul educației, politica educației, psihologia educației, sociologia educației etc)în sens competențial evolutiv-evaluativ de conștientizare  coraportuală: Eu cel care sunt - Eu celălalt  peseverat, care continuu intenționez să  perseverez”.

SAM 3204 1

Or, calitatea de excepție a omului, a puiului de om(spre deosebire de celelalte categorii  ființale), a mai adăugat D-lui, trebuie să fie aceea  care se impune în a fi  pusă  mereu pe cântarul evidenței  propriilor compliniri axiologice - locul cuvenit în această favoare trebuie să fie cel al școlii de toate gradele.  Acesta e doar momentul starizării în învățământ al unui nou început - Dicționarul enciclopedic de pedagogie, vol.1 cu mari angajări de perspectivă în volumele  2-3-4-5. În acest vizor interpretativ și-au axat luările de cuvânt: Maria Ianioglo, decanul facultății Cultură Națională, USC.

SAM 3204

Oxana Curteva, dr.conf.univ.,șef catedră Pedagogie USC. Sofia Rusu, profesoară științe socio-umane, Liceul theoretic M.Eminescu- gradul didactic superior,inspector general la direcția municipală Învățământ; Galina Mutcoglo, lector univ., USC; Natalia Cuțitaru, dr. conf. univ. șer catedră  Filologia Română-USC; Tatiana Ipatov, profesoară,  colegiul M.Ciachir din Comrat; Larisa Tiutiunic, lector universitar Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul; Ecaterina Calpacci, studentă, anul III. specialitatea Pedagogie în învățământul primar-USC; Ludmila Curdoglo, studentă, anul I, specialitatea Limbi și literaturi; Corina Pavalachi, masterandă,anul I, specializarea Managementul în învățământul  preuniversitar.

SAM 3213

SAM 3218

SAM 3228

SAM 3236

SAM 3245

SAM 3250

SAM 3252

SAM 3247

Este demnă de notat  așezarea  cu grijă pe rafturile interesului spiritual -comun  contribuția de sinteză chiar a domnului profesor Gheorghe Raftu-discipolul proeminenței sale Sorin Cristea- a fiecăruia dintre noi în parte și a tuturora dimpreună la implantarea virtuoasă a stimulentului educației patriotice prin reîntoarcere  revigorată la esența devenirii, la autenticitate și înălțare în Marea Spiritualitate. Este faptul prin care însemnata dată a finisat cu înmânarea Diplomelor de Gratitudine tuturor celor inițiați /implicați  eventual în procesul de urgentare a lichidării  crizei globale din  educație.

 Din numele Consiliului facultății: M.Ianioglo,conf.univ.dr.,Cultură Națională, L.Botezatu,   conf.univ.dr., O. Curteva.,conf.univ.,dr.

Дополнительная информация