İstoriya bilimnerindä doktorun Grek İ.F. lekţiyası “Kim, neredä hem neçin gagauz yazısının kurulmasında pay aldı?”

Gagauz yazısının 60-ıncı yıl dönümünä karşı Komrat Devlet Universitetindä gagauz filologiya kafedrası istoriya bilimnerindä doktorlan Grek İ.F. buluşmak hazırladı. Bu bilgiç lekţiyayı "Kim, neredä hem neçin gagauz yazısının kurulmasında pay aldı?" okudu. Buluşmakta pay aldı KDU rektoru doktor, konferenţiar Zahariya S.K. Lekţiyayı seslemää geldilär rektor yardımcısı doktor, konferenţiar Sult G.G., Moldova Bilim Akademiyasından doktor doţent Soroçanu E.S., Stoletnäya A.İ., Gagauziya Üüretim Bakannıın zaametçileri, Gagauziya Kultura hem turizma Bakannıın zaametçileri, Gagauziya M.Maruneviçin adına Bilim hem aaraştırma merkezin aaraştırıcıları, P.Draganovun adına Regional biblioteka zaametçileri, Uşak bibliotekasından zaametçilär Komrat istoriya hem memleketi aaraştırmak muzeyin direktoru, D. Kara Çobanın adına Millet istoriya hem etnografiya muzeyin zaametçileri, liţey hem gimnaziya üüretmenneri, KDU, bibliotekasından kolegalar, üüretmennär, masterntlar hem studentlär.

Doktor Grek İ.F. meraklı olaylar için annattı, gagauz yazısının kurulmak istoriyasından az bilinän informaţiyayı açıkladı.

Lekţiya bittiktän sora musaafirlär hem sesleyicilär diskusiyada pay aldılar.

Bu lekţiya programadan ilk bir sıra, ani plana koyulu yortulu yılın süresindä – gagauz yazısının 60-ıncı yıl dönümünä baalı.  

1 

2

4

5

7

8

9

10

11

12

Дополнительная информация