Наука (video)...

science

Планы на 2016-2017 учебный год

1. План мероприятий по работе с иностранными студентами,
обучающихся в Комратском государственном университете на 2017-2018 учебный год - скачать

2. Календарный план научных мероприятий
Комратского государственного университета на 2016-2017 учебный год -
скачать

3. Мероприятия библиотеки на 2016-2017 уч.год. - скачать

4. План мероприятий по продвижению
информационных услуг Библиотеки КГУ на 2016-2017 учебный год - скачать

5. План работы американского центра на 2015-2016 уч. год - скачать

6. План работы немецкого центра на 2016-2017 уч. год - скачать

7. План работы учебно-методического центра
дистанционного обучения E-learning center на 2016-2017 учебный год - скачать

8. План работы Инновационный инкубатор Инноцентр на 2016-2017 учебный год - скачать

9. Planul de Acţiuni al Centrului de Informare al României pentru anul 2016-2017 - descărcare

10. PLANUL PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentru anul 2014).
«Pregătirea specialistului pentru comunicarea interculturală în spaţiul multiеtnic» -
descărcare

11. PLANUL PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICE ŞI INOVAŢIONALA   (pentru anul 2014)
Tema ştiinţifică:  «Dezvoltarea inovaţionalăîn domeniul de drept şi a ştiinţelor
socioumaniste în mediul multicultural regional»
- descărcare

12. PLANUL PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICE ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentru anul 2014).
PROFILUL «Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional»
- descărcare

13. PLANUL PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentru anul 2014).
Tema ştiinţifică:  «Probleme actuale ale ştiinţelor de informatică, matematică şi fizică» 
- descărcare

14. План мероприятий в центрах при кафедре
иностранных языков на 2015-2016 учебный год  - скачать

Autoevaluate

Raport de autoevaluare a USC (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare " Dezvoltarea inovationala
a potentialului uman in mediul policultural" (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare
"Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional"  - descărcare

Положения

Положение о научном Совете КГУ - скачать

О порядке планирования, подготовки и проведения 
научно-организационных мероприятий в КГУ - скачать

Положение о Совете молодых ученых – скачать  (титульный лист - скачать)

Инноцентр - скачать

Положение о научно-исследовательском центре "Прогресс" - скачать

 

Отчёты

1.RAPORTPRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ
(pentru anul 2014). Tema ştiinţifică: «Pregătirea specialistului pentru
comunicarea interculturală în spaţiul multietnic» - descărcare

2.RAPORTPRIVINDACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞIINOVAŢIONALĂ
(pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Dezvoltarea inovaţionalăîn domeniul
de drept şiaştiinţelor socioumaniste în mediul multicultural regional» - descărcare

3. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentruanul 2014).
Tema ştiinţifică: «Probleme actualeale ştiinţelor de informatică, matematică şifizică» - descărcare

Конференции

Научно-практическая конференция посвященная 23-й годовщине
образования Комратского государственного университета - скачать

Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor
la Conferințele științifice internaționale din 12 mai, 9 decembrie 2011 - скачать

Международная научно-практическая конференция,
посвященная 20-летию Комратского государственного университета -
 скачать

Национальная научно-практическая конференция. 10-12 марта 2012 г.
Сборник. «Гуманизация современной системы образования»  - скачать

 

Полезные ссылки

1. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
2. Academia de Ştiinţe a Moldovei
3. Ministerul Educației al Republicii Moldova
4. Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Проекты и конкурсы

1. Zi de Informare despre Oportunităţile Programului Orizont 2020 în cadrul Colegiului de Construcţii
2. CONCURS de selectare a executanților privind elaborarea videoclipurilor promoţionale şi spoturilor publicitare
3. Call for Proposals 2015 for co-financing Cooperation Activities

4. InnoCenter

 

Дополнительная информация