La 15 martie, anul curent-2017, la Catedra de drept privat s-a desfășurat Conferința studenților grupei română-engleză – RE 13, cu genericul "Probleme ale filosofiei moderne", sub egida conferențiarului universitar, doctorului în filosofie Ala Papțov

 

În cuvântul de deschidere d-ei a menționat eficiența filosofiei ca știință interdisciplinară diriguitoare, s-a referit deasemenea asupra sarcinilor edificatoare a  întregului discurs  curricular  la disciplină. Participanții la conferință au fost salutați deaseminea   d-na doctor   Natalia Cuțitaru, șefa catedrei de filologie română. 

1

2

În postură de moderator Studentul Vsevolod Ciupercă s-a reperat  asupra tematicii luate în abordare de către întreaga grupă.  Asupra  Problemei de Filosofie Orientală s-au referit  studentele Ciolac Irina și Radov Larisa.  Referințe  aliatorii, pline de interes au prezentat  studentele Belecci Svetlana, Ioniță Tania, Musteață Livia, Arabadji Svetlana, Ghimușliu Ana. 

3

4

 Cuvânt de încheier i s-a oferit d-nei doctor, conferențiar universitar Liuba Botezatu, care a menționat că întrunirea conferențială din  15 martie  și-a atins scopul la nivel    mobilizator de  provocare a interesului pentru competitivitate, vizavi de punerea în circuit a judecății de valoare,  înaintarea propriilor opțiuni, susținerea punctului de vedere cu trimitere  la numele notorii ale filosofilor, ale savanților  domeniului aferent. Inițierile în temă au demonstrat un  exercițiu  de  perspectivă   întru încadrarea  cu succes  în lucrările  unor forumuri  de prestigiu național/internațional,  în beneficiul realizării unor cercetări științifice de nivel aprofundat. Deasemeni d-ei a menționat că orele de filosofie a culturii își găsesc eficiență continuativă la orele de filosofie și axiologie a educației la ciclul II-masterat, la orele de educație filologocentrică cu trimitere la  studiul integral  de definire-indefinire a ființei/a esenței ființei în format heideggerian-mihaicimpoian bineactivat. 

 5

6

 În fine, ceea ce e salutabil  este/a fost faptul că  sub  tutelarea  competențială a d-nei doctor  Ala  Papțov, studenții au demonstrat/pot demonstra  o benefică pregătire multiinterpretativă: moderator,  ptezentator- expert/evaluator, tânăr cercetîto

 

Дополнительная информация