Патриарх гагаузской культуры

95 лет со дня рождения гагаузского писателя и композитора,
педагога и учёного – лингвиста, историка и фольклориста,
драматурга и хореографа Диониса ТАНАСОГЛУ
(07.07.1922 - 23.08.2006).

Dionis Tanasoglunun duuma günü

Dionis N. Tanasoglu duudu 1922 yılın orak ayının 7-dä Kiriet küüyündä.
Üürendi Akerman üüredici okulunda hem cenktän sora da Leningrad teartal okulunda. Bitirdi Kişinöv pedagogika istitutunu. 1950-ci yıllardan beeri işledi gagauz dilinin yazısı, gramatikası, üüretimi hem literaturası uurlarında.
1959 yılda çıkardı «Bucaktan seslär» avtor peetleri hem folklor toplumunu.
1985 yılda tipardan çıktı D. Tanasoglunun «Uzun kervan» romanı.
1992 yılda oldu Komrat universitetitin rektoru (19992-1995). Raametli oldu 2006 yılda, gömülü Kişinöv merkez mezarlıında.

Дополнительная информация