Moldova Bilim Akademiyasının baş bilim uzmanı istoriya uurunda doktor habilitat E.N.Kvilinkovanın açık lekţiyası temaya "Духовное наследие гагаузов сквозь призму времени и пространства" hem monografiyasının "Хаджылык у гагаузов как религиозный и этнокулдь

Komrat Devlet Universitetindä "Gagauz dili hem kultura merkezindä" 2017-nci yılda noyabrinin 3-dä MR BA baş bilim uzmanı istoriya uurunda doktor habilitat E.N.Kvilinkovanın açık lekţiyası temaya "Духовное наследие гагаузов сквозь призму времени и пространства" hem monografiyasının "Хаджылык у гагаузов как религиозный и этнокулдьтурный феномен: от прошлого к настоящему" prezentaţiyası geçti.

 

Lekţiyada pay aldılar bilim uurunda prorekto Rakovçena T.İ., Gagauziya M.Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezin zaametçileri, doktor konferenţiar Papţova A.K., doktor konferenţiar Botezatu L.K., istorik Kurdoglo K.İ., Komrat istoriya hem memleketi aaraştırmak muzeyin direktoru Marinov V.A., D.Kara Çobanın adına Millet istoriya hem etnografiya muzeyin başı Marin L.D., regional hem uşak bibliotekasından zaametçilär, gagauz filologiya kafedrasından üüretmennär, J-16, J-17, NDP-15, NDP-17, BA-15, grupalardan studentlär h.b. da. KDU biblioteka zaametçileri E.N.Kvilinkovanın kiyat sergisini hazırladılar.

 

Aaraştırıcı kısadan herbir kiyadınnan tanıştırdı hem taa doludan açıkladı bitki monografiyasını "Хаджылык у гагаузов как религиозный и этнокулдьтурный феномен: от прошлого к настоящему".

Lekţiya hem prezentaţiya verer kolaylık studentlerä taa geniştän gagauzların ruh kulturasınnan tanışsınnar.

Doktor habilitat E.N.Kvilinkova bereketli çalışêr. Bu günä kadar 11 monografiya tiparladı. O baaşladı herbir monografiyasından birkaç ekzemplär bibliotekalara.
Kutlêêrız Elizaveta Nikolaevnayı eni kiyatlan. Umutlanêrız, ani aaraştırıcı eni kiyatlarlan taa sevinderecek okuyucuları.

Дополнительная информация