Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN

“MOLDOVA-GAGAUZYA ARAŞTIRMALARI-I”

E-KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

SUNUŞ

Değerli Bilim İnsanları;

Günümüz dünyasında, hangi türde ve tarzda olursa olsun her türlü bilgiyi gelecek kuşaklara aktarmak, geçmiş dönemlerden daha anlamlı ve değerli hâle getirmiştir. Bu sebeple uluslararası toplumda önem kazanan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak; kültürel miras ve bu mirasın katkısıyla oluşturulan kültür endüstrilerini harekete geçiren kültürel içerik kavramı üzerinden pek çok çalışmanın ortaya konulması önemlidir.

Kültürün siyasi ve ekonomik güç kadar önemli bir faktör hâline geldiği günümüzde, bu belleğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, bütün insanlık için hayatî bir önem arz etmektedir. “Moldova-Gagauzya Araştırmaları-I” böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak Moldova-Gagauzya ile ilgili her türlü bilgiyi gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde insanlığın hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Moldova-Gagauzya’nın kültürü, sosyal tarihi, doğal zenginlikleri, müesseseleri, yapıları, yetişmiş önemli şahsiyetleri gibi pek çok konuyu araştırarak e-kitap kriterlerine uygun olarak hazırlamak ve geleceğe aktarmak adına, gerektiğinde görsel verilerle desteklenmiş bir düzen içinde “Moldova-Gagauzya Araştırmaları-I” adlı e-kitap çalışması hazırlanmakta, ilgili çalışmanın seriler hâlinde devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Kitap Bölümü Önerisi İçin Son Tarih: 30.06.2024

Kitap Bölümü Teslimi İçin Son Tarih: 30.11.2024

Hakem Süreci İçin Son Tarih: 20.12.2024

E-kitap Yayımlanma Tarihi: 31.12.2024

 

E-KİTAP ÜST KURULU

Prof. Dr. Adem KOÇ

Doç. Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa GÜMÜŞ

Dr. Kayhan İNAN

Dr. Burcu YILMAZ ÇEBİN

Dr. Seyfullah ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ

 

KONULAR

E-kitapta yer alacak olan konu başlıklarının belirlenmesinde aşağıdaki konular ön planda tutulacaktır:
 • Moldova-Gagauzya’nın tarihî yönü,
 • Moldova-Gagauzya’da yazar, sanatçılar ve eserleri,
 • Moldova-Gagauzya dil özellikleri,
 • Moldova-Gagauzya’da mahalle, belde, köyler ve buralara ait tarihî ve mimarî yapılar,
 • Moldova-Gagauzya’da sanatçılar (güzel sanatlar kategorisi: ressam, müzisyen vb.)
 • Moldova- Gagauzya’nın kültürel mirası,
 • Moldova- Gagauzya’da plastik sanatlar,
 • Moldova-Gagauzya’da müzik,
 • Moldova-Gagauzya’da el sanatları (halı, kilim, cicim, zili, oya, seramik vb.),
 • Moldova-Gagauzya’da endemik bitki türleri,
 • Moldova-Gagauzya’da yöresel yemekler,
 • Moldova-Gagauzya’nın coğrafî özellikleri,
 • Moldova-Gagauzya’da halk bilimi (halk hekimliği, halk veterinerliği, halk meteorolojisi, halk takvimi, halk hukuku, halk inanışları, halk oyunları, doğum, evlenme ve ölüm merasimleri, bayramlar, törenler ve kutlamalar, halk mutfağı vb.),
 • Moldova-Gagauzya’nın edebî şahsiyetleri ve eserleri,
 • Moldova-Gagauzya’nın turizm yönü,
 • Moldova-Gagauzya’nın iktisadî yönü,
 • Moldova-Gagauzya’da ziraat ve hayvancılık,
 • Moldova-Gagauzya ile ilgili olmak koşuluyla, üst kurulun da kabul edeceği diğer konular.

Kitap bölümü yazım önerisinde bulunmak isteyen araştırmacıların, e-Kitap Üst Kurulunda görüşülmek üzere aşağıda yer alan KİTAP BÖLÜMÜ Öneri Formunu doldurarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Kitap Bölümü Yazımında Bağlı Kalınacak Olan Şekil Özellikleri

Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Bu formatta olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
 • Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Sol Kenar Boşluk: 3 cm
 • Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Yazı Tipi: Times New Roman
 • Yazı Tipi Stili: Normal
 • Boyutu (Normal Metin): 11
 • Boyutu (Dipnot Metni): 9
 • Tablo-Grafik: 10
 • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, Sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)
 • Satır Aralığı: Tek (1)
 • Özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.
 • Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 • Yazılar içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük ve paragraf girintisi ile aynı hizada olmalıdır. Bunun dışında hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
 • İmla ve noktalama açısından, konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Kitap bölümünde atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda kaynakça bulunması zorunludur.
 • Metinden bağımsız olarak Sonuç bölümü ile Kaynakça arasına en az 3, en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
 • Konu ile ilgili metin içinde kullanılmayan ancak dahil edilmesi gereken görsel materyaller varsa Kaynakça’nın ardında verilmelidir.
 • Kitap bölümü en az 3000, en çok 10000 kelime olmalıdır.
 • Kitap bölümünün dili Türkçe veya İngilizcedir.

Kitap bölümü içeriklerinin tüm sorumluluğu -fotoğraf, şekil, tablo gibi materyaller dâhil- yazarlarına aittir.

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa GÜMÜŞ

Komrat Devlet Üniversitesi, Milli Kültür Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.