Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Friday, 19 March 2021 18:24

Seminar ‘Mariya Mercanka (Kapaklı) - pedagog, yazıcı, muzeograf’

Mardın 17-dä 2021-ci yılda Gagauz filologiya hem istoriya kafedrasında ‘Mariya Mercanka (Kapaklı) - pedagog, yazıcı, muzeograf’  seminar geçti, angısı Halklararası karıların gününnän baalı.

Seminarda KDU bibliotekası yazıcının kiyat sergisini hazırldı. Kemal Atatürk kütüphanesinin başı Vasilisa Tanasoglu, D.Kara Çobanın adına Millet istoriya hem etnografiya muzeyin bası lüdmila Marin, Gagauziyanın Şannı üüredicisi Lidiya Baurçulu, millet kultura fakultetindän üüretmennär hem studentlär pay aldı.

Topluşun açılışında geniştän açıklandı Mariya Mercankanın yaşamak hem yaratmak yolu. Musaafirlär anattılar kendi bakışını yazıcının yaradıcılıına, onun şıralı dilini, yaratmaların tematika genişliini. Lidiya Konstantinovna söledi, ani Mercankanın yaratmaları gagauzların etnografiyasınnan, adetlärlän baalı; meraklı süretlär halkın yaşamasını doludan açıklanêrlar. Doktor Karanfil Güllü nışannadı, ani yazıcının dili zengin, gözäl, şıralı, süretli. Lidmila Marin hodullanêr, ani Beşalma muzeyindä bola insan çalışêr. GA-20 grupadan studentlär Mariya İvanovnanın peetlerini okudular.

Seminarın sonunda yazıcı eni yaratmalarınnan musaafirleri tanıştırdı.

Seminarda pay alannar Mariya Mercankaya ii başarılar adadılar hem söledilär, eni yazıcıdan meraklı yaratmaları bekleer.

 

Gagauz filologiya hem istoriya kafedra başı Mutaf G.N.