Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Komrat Devlet Üniversitesi'nin araştırma faaliyetlerinin planlanması

 

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM YAYIN FAALİYETLERİ PLANI KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI İÇİN 

Планы на 2024 год

PLANUL PENTRU PLATFORMA ON-LINE DE ÎNREGISTRARE, MONITORIZARE ȘI RAPORTAREA EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA АNUL 2024 (IANUARIE-IUNIE)

Планы на 2023 год

 

Планы по научно-издательской деятельности на 2023 год

 

Планы на 2023-2024 учебный год

 

 

Планы на 2022-2023 учебный год

 

Планы на 2021-2022 учебный год

 

Планы на 2020-2021 учебный год

 

Планы на 2019-2020 учебный год

 

Планы на 2018-2019 учебный год 

 

Планы на 2017-2018 учебный год 

 

Планы на 2016-2017 учебный год

 

Autoevaluate

Raport de autoevaluare a USC (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare " Dezvoltarea inovationala  a potentialului uman in mediul policultural" (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare "Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional"  - descărcare

 

Положения

Положение о научном Совете КГУ - скачать

О порядке планирования, подготовки и проведения научно-организационных мероприятий в КГУ - скачать

Положение о Совете молодых ученых – скачать  (титульный лист - скачать) Инноцентр - скачать

Положение о научно-исследовательском центре "Прогресс" - скачать

 

Отчёты

Годовой отчет о научно-исследовательской и инновационной деятельности Комратского государственного университета (КГУ) на 2023 год

1.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ  (pentru anul 2014). Tema ştiinţifică: «Pregătirea specialistului pentru omunicarea interculturală în spaţiul multietnic» - descărcare

2.RAPORT PRIVINDACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞIINOVAŢIONALĂ (pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Dezvoltarea inovaţionalăîn domeniul de drept şiaştiinţelor socioumaniste în mediul multicultural regional» - descărcare

3. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Probleme actualeale ştiinţelor de informatică, matematică şifizică» - descărcare

 

Полезные ссылки