Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cumartesi, 21 Kasım 2020 23:39

Follow-up online pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor

În data de 20 noiembrie curent, profesorii universitari, metodiștii și conducătorii practicii pedagogice, beneficiari ai proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” sprijinit de Fundația pentru copii Pestalozzi (Elveția), implementat de C.E. PRO DIDACTICA în parteneriat cu Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, au participat într-un Follow-up online pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor.

În urma reformării comunităţii de învăţare, sub coordonarea formatorului-expert în domeniu Valeriu GORINCIOI a fost decisă includerea în Îndrumar metodic a principalelor platforme, instrumente și resurse pentru organizarea cursului on-line; avantaje și riscuri, limite și oportunități de utilizare a lor în cadrul diferitor tipuri de practică pedagogică.

Cadrele didactice, membrii echipelor de proiect din instituțiile partenere au demonstrat produse elaborate, componente constitutive ale unui Îndrumar metodic pentru stagiile de practică, care pot fi desfășurate față în față și la distanță, iar mostrele de activitate practică propuse în ajutorul studenților de la catedrele de profil vor fi îmbogățite cu instrumente și platforme digitale relevante: Mentimeter, Pollseverywhere, Trello, Padlet, GoogleClassroom, Canva, Book Creator, Bookemon, StoryJumper, Socrative, Quizziz, Quizalize, ProProfs, Purpose Games, Quizlet, Wand Education ș.a.

Echipa Universității de Stat din Comrat a fost prezentată de dr., conf. univ. Liudmila CHIOR, dr., conf. univ. Maria IANIOGLO, lector univ. Ecaterina IAMBOGLO, lector univ. Galina LEVINTII, lector univ. Galina MUTAF, lector univ. Irina POIDOLOVA, lector univ. Olga TERZI, lector univ. Maria VLAH, care sunt implicați în elaborarea Îndrumarului metodic, propunând conținuturi utile pentru instruirea la distanță, inclusiv pentru coordonarea stagiilor de practică pedagogică.

Consemnare: Maria Ianioglo, coordonator local proiect EIC.

Prev Next