Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cumartesi, 26 Aralık 2020 16:47

«Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice» (EIC) proektin birinci fazasının çıkışları

Komrat Devlet Universiteti «Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice» proektinin gerçeklenmesindä pay alêr. Proektin baş neeti - genç üüredicilerindä kultura aradakı kompetenţiyalarını ilerletmää. Bu yıl proektin birinci fazası başarılêr. Proektin sponsoru Pestalozzi fondu (Şveyariya), millet koordinatoru – PRO DIDACTICA Üürenmäk merkezi.

2020-nci yılda Dekabrinin 22-dä «Educația interculturală a viitorilor pedagogi în Republica Moldova» proektin birinci fazasının  çıkışlara görä online-konferenţiya geçti.

Konferenţiya azalarına danıştılar: Rima Bezede, PRO DIDACTICA Üürenmäk merkezinin başı; millet koordinatoru Natalia Baltê, Moldova Pestalozzi fondun  zaametçisi Olga Morozan, proektin koordinatoru Cristina Bujak. Doktor habilitat, profesor universitar Viorica Goraș-Postică proektin efektivliinä, çıkışlara hem perspektivaya kaliteli analizi verdi.

Konferenţiyada pay aldı EIC proektin azaları, millet kultura fakultetin üüretmenneri: Kör L.S., Vlah M.K., Bänova İ.E., Levintiy G.G., Yamboglo E.İ., Mutaf G.N., Kuţitaru N.İ., Nedu L.D., Nikolaeva P.D., Poydolova İ.S., Terzi O.G

Doktor, konferenţiar Yanioglo M.A. KDU-da proektin implementaţiya çıkışlara görä hazırladı   raport, neredä  pedagogika zanaatlarında üürenän studentlerä deyni kultura aradakı terbetmesindä «Educație interculturală» kurikulumun implementaţiyasını açıkladı. Mariya Aleksandrovna pedagogika praktikasının organizaţiyasında iyi tarafları hem riskleri sıraladı, genç üüredicilerin profesional yolunun perspektivalarını gösterdi.

Gagauz filologiya hem istoriya kafedrasının başı Mutaf G.N.  açıkladı, ani kultura aradakı terbietmesi efektiv olsun, lääzım  birliktä işlesin üüredicilär, studentlär hem ana-bobalar.

Proektin ikinci fazasında magistraturada üürenän studentlerin üürenmesindä kultura aradakı terbietmesi bakılacek.

 

Proektin koordinatoru Mutaf G.N.  

Prev Next