Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazartesi, 05 Nisan 2021 09:00

«Promovarea și dezvoltarea Educației Interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice» (2021-2023) proektin ikinci fazası çeketti

KDU-dan millet kultura fakultetin üüretmenneri Mardın 31-dä 2021-ci yılda konferenţiyada pay aldı, angısı «Promovarea și dezvoltarea Educației Interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice» proektin ikinci faza çeketmesinnän baalı.. Proektin sponsoru Pestalozzi fondu (Şveyariya), millet koordinatoru – PRO DIDACTICA Üürenmäk merkezi.

Proektin partnörları – Moldova Devlet universiteti,  A.Ruso adına Belţ Devlet Universiteti, P.Haşdȇu adına Kahul Devlet universiteti, Komrat Devlet Universiteti, Tiraspol Devlet Universiteti (Kişinöv mun.), İ.Krängȇ adına Kişinöv Pedagogika Universiteti, G.Ţamblak adına Tarakliya Devlet Universiteti.

 PRO DIDACTICA Üürenmäk merkezin direktoru Rima Bezede, proektin eksperti profesor, doktor habilitat Viorica Goraș-Postică, Pestalozzi fondun zaametçileri Natalia Baltă hem Olga Morozan kanferenţiya katılannarını selamnedi. Proektin koordinatoru Cristina Bujac hem asistent Vitalie Scurtu proektinin neetlerini açıkladılar.

 Proektin koordinatoru KDU-dan doktor, konferenţiar Yanioglo M.A. tanıştırdı iş grupasının azalarınınnan: doktor, konferenţiar Kör L.S., gagauz filologiya hem istoriya kafedrasının başı Mutaf G.N., doktor, konferenţiar Papţova A.K., doktor Sandu T.İ., Maestru în Artă al RM Şögoleva T.İ. kultura hem incäzanaat kafedrasının başı.  

Proektin ikinci fazasında magistraturada üürenän studentlerin üürenmesindä kultura aradakı terbietmesi bakılacek.

 

Proektin koordinatoru doktor, konferenţiar Yanioglo M.A.

Proektin azası magistr Mutaf G.N.

Prev Next