Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 23 Kasım 2021 09:48

Atelier-online „Educație interculturală: de la teorie la practică”

În contextul implementării proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice” (faza II), sprijinit de Fundaţia pentru copii Pestalozzi din Elveţia, la data de 19 noiembrie curent s-a desfășurat evenimentul educațional -  Atelier-online „Educație interculturală: de la teorie la practică”. Participanții acestui eveniment au devenit studenții an.I, grupa RE-21, specialității „Limba și literatura română și engleză” de la Universitatea de Stat din Comrat. Atelierul a fost organizat de către profesorii catedrei de pedagogie și psihologie, membrii echipei de proiect.

În cadrul activității realizate au fost folosite multiple metode didactice activ-participative asistate de diferite instrumente digitale în scopul formării competenței interculturale la viitorii pedagogi: aplicații online Padlet și Jamboard, lucrul în grup, discuție, platforma educațională Moodle ș.a.

În mod constructiv au fost dezbătute mai multe aspecte importante cu referire la dimensiunile educației interculturale: definiția conceptului, obiectivele, componente constitutive ale competenței interculturale; comunicarea interculturală în contextul activității educaționale: esența, funcțiile, particularitățile acesteia și alte subiecte.

 

Consemnare: Maria Ianioglo, doctor, conf. univ, coordonator proiect EIC

Prev Next