Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Prezentare

 

Catedra de Filologire Română și Slavă este o subdiviziune a Facultății de Cultură Națională, care s-a afirmat ca o școală de comunicare într-un spațiu plurilingv. Corpul profesoral didactic din cadrul catedrei încurajează și susține excelența academică în domeniul comunicării și promovării limbilor, atât prin programele de studii, cât și prin activitatea de cercetare.

Eforturile continue ale catedrei se concentrează pe derularea unor programe de studii de înaltă calitate, în care metode creative și inovative de predare sunt utilizate în beneficiul studenților.

Îi învăţăm pe studenţii noștri cum să fie profesionişti în domeniul predării limbilor, capabili să facă faţă oricăror provocări ale secolului al XXI-lea.

Învăţăm de la ei, în acelaşi timp, să rămânem conectaţi la schimbările extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerinţelor pieţei, ale vieţii sociale și profesionale în general.

Într-un secol al vitezei, știm cu certitudine că putem pregăti profesioniști capabili să devină specialiști, care vor implimenta cele mai moderne tehnici și metode de predare-învățare-evaluare.

Suntem cu un pas înaintea celorlalţi, pentru că ne reinventăm continuu alături de studenţii noștri.

Misiunea educațională a Catedrei de Filologie Română și Slavă rezidă în:

  1. formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe temeinice nu doar teoretice, dar și practice;
  2. cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști;
  3. crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de educație din Republica Moldova.

Obiective ale activității didactice:

– proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;

– diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum centrat pe competenţe;

– redimensionarea strategiilor de instruire în sensul centrării acestora pe subiectul învăţării;

– implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa sa înveţi, învăţare inovatoare, învăţare/educaţie permanentă;

– dezvoltarea mobilităţii cadrelor didactice şi studenţilor în aria academică europeană, prin programe Erasmus, Jean Monnet şi alte programe europene similare.

Obiective ale activității științifice:

– editarea publicaţiilor în culegeri și reviste consacrate republican și internaționale.

– organizarea de manifestări ştiinţifice (colocvii, seminarii, workshopuri etc.)

– creşterea numărului de participări în proiecte cu teme prioritare în contextul naţional şi european de cercetare al domeniului;

– implicarea studenţilor specializării în activitatea de cercetare.

Plan de activitate Ghidare și consiliere în carieră 2023 - 2024

Plan de activitate Ghidare și consiliere în carieră 2022 - 2023

Planul strategic al Catedrei (2022-2027)

Planul operațional al Catedrei 2021-2022

Planul Managementul Calității 2021-2022

Planul Managementul Calității 2018-2019

Planul Managementul Calității 2017-2018

Raport. Plan de măsuri corective întrepinse ca rezultat al activității de evaluare externă a calității programului de studii 141.08.04/141.09.04 Limba și literatura română și engleză (240 credite), pentru perioadă 2017-2020. (Decizia ANACEC nr. 49-01 din 03 martie 2017)

 

Raportul Managementul Calității 2018-2019

Raportul Managementul Calității 2017-2018

Raportul Managementul Calității 2016-2017