Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

«Kışılık hakı» kafedrası

 

Tatar, doktor konferențiar, universitar, kafedra bașî.
Adres: Komrat, Galațan sok., 17
Telefon (+373 298 2-20-31, 37368205588)
E-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kafedranîn istoriasî

Kafedra 2003-cü yılda kuruldu. «Hak» (Правоведение) kafedrasının bölünmesi sonucunda «Ugolovnoe pravo» hem «Vatandașlık hakı» oldu. 2009-cu yılda Senatın kararına görä «Vatandașlık hakı» kafedrasının adı «Kișilik hakı» adlanmaa bașladı.

Kuruluș donemindä bu yıla kadar kafedranın bașında durdular S. Mironova doktor, doțent, S. Nikita, A. Zavalnük, 2007-2008 y.y., doktor, doțent S. Zaharia 2008-2009 y., T.Sarı 2009-2013 y.y., I. Yanak 2013-2014 y.y., 2014-cu yıldan 2022-cu yıla kadar doktor, doțent I.Arseni. 2022-ci yılın Mart ayından bașlayarak 2022-ci ylın august ayına kadar – L. Suhodolskaia. 2022 –ci yılın sentyabrinin 1dän büünkü günä kadar , doktor konferențiar, universitar O. Tatar.

«Kıșılık hakı» kafedrası «Publik hakı» kafedrasınnan bitliktä olușturȇr «Hak» zaananatını I țika, onun için kafedranın istoriası hem iși sıkı baalı «Publik hakı»  kafedrasına.

«Kıșılık hakı» kafedrasının olușmasında büük rol onyadılar, hak doktorları, doțentlär  A. Baurculu, M.Rokacuk, K. Fedorov, üüretmennär – İ. Kristioglo, İ. Nedealkov, P. İngliș, N. Yavorskiy, Moldovan ı n șann ı yuristi, N. Kiseyev.

Büünkü gündä kafedrada çalıșȇr doktor habilitat  N. Șçukina, doktor doțent V. İgnatyev, B. Sosna, Yuriy Frunze, S. Zaharia, I. Arseni, O. Tatar: hak doktor, üüretmennär S.Horozov, A. Sakara, L. Suhodolskaya.

Büün kafedrada turlü tematik alannarda türlü bilim aarastumarli yapilȇr. İș süresindä pek çok metodik material toplandı.

Kafedra üüretmenneri kendi aaraștırmalarını hem Moldovada, hem bașka devletlerdä olan halklararası konferențiya hem simpoziumlarında çıkan jurnallarıda tiparlȇȇr.

Kafedranın üüretmenneri tarafindan yapılan çok sayıda bilim aaraștırmaları magistratura üürenicilerini da mereklandırıp aaraștırma proțesina çeker.     

«Kișilik hakı» kafedrası «Hak» zanaatı için I țikla – lițențiat hem «Vandașlık hakı», II țikla – Magistratura örgün hem uzaktan formalarında. II țiklada Magistratura «Hak» bolümundä I țiklayi bitirän Hak bölümunün üürenicileri var nasıl üürensinnär.

Koyulan neetlerä etișmää deyni kafedra Moldova Respublikasının hem türlü Yabancı devletlerin universitetlerinnan baalantıda bulunȇr. Evropa Universitetlerinnän iș birlii kurȇr.

Kafedranın iși okadar mobil, ani üürenicilerimizin prokuraturaya, advakaturaya, yustițiyaya hem bașka hak organnarîna ișä girmelerinä yardımcı olȇr.

Bizim universiteti bitirän studentleremiz çalıșȇrlar prokuraturada, sudta, apelyațiya palatasında, advakaturada, yustițiyada hem polițiyada:V.Hrapakov, V. Hudoba, Komrat Sudunun sudyaları; O. İvanova Rıbnița sudyası; I. Tarleva – Komrat Noteri; L.Ganeva – Komrat Noteri; I.Kapaklı advokat, M. Koçu – Komrat advokatı; S. Kovalenco – Komrat advokatı.

Bizim üürenicilerimiz her erdä lääzım oldu için, onnar ișsiz kalmȇȇrlar.