Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cumartesi, 09 Eylül 2023 15:43

COMRAT DEVLET ÜNİVERSİTETİN ÜÜREDİCİLERİ GAGAUZİYANIN BADAŞLIK «NEXT» İŞ ADAMLARINNAN DERNEGI PAY ALDILAR GAGAUZ YERLEŞİMİNİN TOPLULUK GELİŞTİRME STRATEGİYASININ GELİŞTİRİLMESİNDE

«NEXT» Gagauz Yeri derneği iş adamları Komrat Devlet Üniversitetin arasındaki  (bir iş birlii anlaşması imzalandı) işbirlii biçimlerinden biri, Gagauziya avtonom bölgesi topluluklarının faaliyet alanlarının geliştirilmesi için önemli alanları belirleyen stratejik bölgelerin ortak geliştirilmesi

«NEXT» Gagauz Yeri derneği iş adamları Önde Gelen Uzmanlarından oluşan ekspert grupası Kara Vladimir, Mogyldia Sergey (Muhasebe ve Finans Bölümü Öğretmeni uredigi) ve Ekonomi Doktoru Ghenova Svetlana'dan (Docent-Ekonomi  Bölümü Üniversitesi) oluşan bir uzman grubu birlikte çalıştı. Kotovski küüyü (Komrat bölgesi, Gagauz Avtonom Bölgesi, Moldova Respublikası) için 2023-2028 için bir Toplumsal Kalkınma Stratejisi (TKS)

Belgenin hazırlanmasında esaba alındı uygun yaklaşımı hem danışçiların referansları «NEXT» Gagauz Yeri derneği iş adamları Komrat Devlet Üniversitesi uzmanlarının yanı sıra Kotovski küü topluluunun temsilcileri olan küülülerdän oluşan bir girişim grubunun yaklaşımları hem önerileri. Kotovski küüyün TKS'si bunu önderer:

  • Gerçek durumun analizi;
  • Kalkınma vizionlarının geliştirilmesi;
  • Stratejik neetlerin geliştirilmesi;
  • 2023-2028 dönem için bir planın geliştirilmesi;
  • Bir mekanizmanın monitoringi hem notalamak geliştirilmesi;
  • TKS'si projelerin portfelin geliştirilmesi. 

Kotovski küüyünün TKS'si güçlü taraflarını görüner, soţial hem insan potanţialı,  ekonomik lokal çevresinin geliştirmesi, devlet hizmetlerini, üüretim kurumu, kültür,  soţial hem ticari altyapı kurumlarının yanı sıra potanţial dayanıyor hem erli devlet organları hem vatandaş toplumu

Kotovski küüyün TKS'sinde önetilän rekomendaţiyalarınnan, olȇȇr önemli etkili kalkınma önceliklerinin seçilmesinde hem Kotovski küün yatırım çekilmesinde önemli olacek

Komrat Devlet Üniversitetinin üüretim kadrosunun katılmasının, bu bölgelerin geliştirilmesinde biçilmez deneyim saalaması ve bunu "Stratejik Yönetim", "Stratejik Pazarlama" disiplin dersleri çerçevesinde praktik örneklerle üürencilere aktarma fırsatı önemli