Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazartesi, 13 Kasım 2023 12:53

KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTETİN ÜÜRETMENNERİ "MEDYA BİRLİİ -UNIUNIA MEDYA" CÜMNÄ ASOŢİAŢİYAYLAN BİRLİKTÄ "ATO GAGAUZYA'DA ALIMNIK: ANNAMAK, SEBEPLÄR, ALIMNAA KARŞI ÇALIŞMALAR" KOLEKTİF MONOGRAFİNİN TANITMASINDA PAY ALDILAR

İş baalantıların formalarından biri (işbirlii memorandumunda annaşılan) Medya Birlii - Uniunia Media" hem Komrat Devlet Universitetın arasında o bir orta zaamet lääzımnı ţivil girişimlerin ilerlemesi hem kuvetlenmesi Gagauziyada. Proyekt sırasında «Promotion of anti-corruption mechanisms in Gagauzia»» Media Birlii - Uniunia Media" kuruluşu tarafından May - Oktäbri ayları arasında 2023-cü yılda Gagauziyada, angısı Şweyţariya Hükümetinin finans tarafından desteklendi "ATO Gagauziyada alımnık: annamak, sebeplär, alımnaa karşı koyma çalışmaları" kolektiv monografiyanın prezentaţiyası yapıldı. Komrat Devlet Üniversitetin ( biznes hem öndercilik) üürencileri, hukuk, ekonomika, soţiologiya uzmannarı hem ekspertları, Halk Topluşun deputatları, cümnä hem media adamnarı buluşmaya katıldılar. Araştırıcı kolektivi katılannarı çalışmanın içindeliinnän tanıştırdı ,sorasında ortaya çıkan temalar üzerinä bilgili bir dartışma hem konuşma yapıldı. Yapılan araştırma,diil sadece alımnık yönelimlerini hem sebeplerini açıkladı ama taa önemni çıkışlar hem nasaatlar yapıldı hem da OA'"Media Birlii - Uniunia Media"'nın ATO Gagauzya'da alımnaa karşı koymak için avukatlık çalışmaları için bir plan geliştirildi. Monografiya OA "Media Birlii - Uniunia Media" tarafından Komrat Devlet Üniversitetin fonduna baaşlanmıştır.  Bu çalışmanın sonuçları için taa derindän var nica web sayfasında laf.md, bu elektron linka görä, girip üürenmää  https://laf.md/2023/10/31/