Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 17 Aralık 2019 10:25

Kultura aradakı terbietmäk proţesindä pedagogların hazırlamasında seminar-trening

Dekabrinin 9-10-da 2019y. Komrat Devlet Universitetin üüretmenneri „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice” proektin pay alannarı, kultura aradakı terbietmesi kurikulumun hem metodologiya gidin avtorları, katıldılar seminar-treninga. Seminar ilk gündä götürdü Vitaliy Kırhana "Milenium" institutun direktoru, ikinci gündä – Anjela Grama-Tomiţa М. Eminescu adına liţeyin üüredicisi üüsek kategiriyaylan.

Seminarın örüyüşündä geçti diskusiya, angısında terbietmäk formaları hem metodları, onnarın kullanmak speţifikası açıklandi. Trening programasında interaktiv prezentaţiyalar gösterildi hem onnara analiz yapıldı. Üüretmennär, angıları I semestrada modullerä görä, implementaţiya yaptılar, kendi praktika görgüsünnän paylaştılar.

Seminarda pay alannar didaktika kompetenţiyaların sınaşmasında eni bilgileri, praktika becermekleri kabul ettilär.