Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazar, 29 Aralık 2019 16:42

Regional şennik oyunu ‘Kongaz dernää’

Dekabrinin 22-dä Kongaz Kultura evindä Regional şennik oyunu ‘Kongaz dernää’ geçti. Yarışmak Gagauz Avtonomiyasının 25 yıldönümünnän baalı.  Şennik oyun konkursun hazırlayannarı Gagauziya Gençlik hem sport işleri Genel Bakannıı hem Kongaz primariyası.

Şennik oyunun neeti – gençlerin arasında gagauz dili kullanmasını ilerletmää, halkın kulturasına sınaştırmaa, patriotik duygularını ilerletmää.

Yarışmakta  üç komanda pay aldı: Komrat Devlet Universitetindän studentlär, M.Çakirin adına Pedagogika koledjin üüretmenneri hem Kongaz liţeylerdän üürenicilär.

KDU komandasında ‘Nestä’ pay aldılar yuridik fakultetindän YUPU-19 grupadan studentlär: Altıparmak Anna, Avramova Anna, Grek Anastasiya, Vlah Raisa; RA-19 grupadan Şevel Andrey.

Regional şennik oyunda I-ci eri kazandı Kongaz küüyün komandası ‘Örtülü kor’, II-ci eri – Pedagogika koledj komandası ‘Gagauz pozi.TV’, III-cü eri – KDU komandası ‘Nestä’.

Yarışmakta pay alannara baaşış hem gramota verildi.

KDU komandasını kutlêêrız!!!!