Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 11 Şubat 2020 09:07

KDU-da gagauz yazıcısınnan T.Marinogluylan seminar

2020-ci yılda Fevralın 6-da KDU  bibliotekanın okumak salonunda gagauz yazıcısınnan T.Marinogluylan Seminar ‘Gagauz peetçisi, yazıcısı hem jurnalist Todur Marinoglu 65 yaşını tamannadı’ geçti. Gagauz filologiya kafedrası KDU bibliotekasınnan barabar hazırladılar hem geçirdilär bu yortuyu.

Seminarda pay aldılar: Komrat istoriya hem memleketi aaraştırma muzeyin direktoru V.A.Marinov,  D.Karaçobanın adına Teoretik liţeyindän üüredici Buzacı M.K. hem 9 ‘b’ klastan üürenicilär, NDP-19, P-19, PO-T-19, L-17, J-18 grupalardan studentlär.

Seminarı götürdü MPG-19 grupadan studentka Duşkova Natalya.

Todur Marinoglu annattı küçüklüü için, universitettä üürenmäk yılları için. Okudu tiparlanmış hem eni peetlerini. Üürenicilär şairin peetlerini okudular. Biblioteka zaametçileri T.Marinoglunun kiyat sergisinnän musaafirleri tanıştırdılar.

Studentlär hem üürenicilär baaşladılar T.Marinogluya çiçek hem eni başarılar yaradıcılık uurunda diledilär.