Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cuma, 18 Aralık 2020 21:43

Gagauz filologiya kafedrasında ‘Gagauz dili hem literaturası’ üüredicilerin didaktika kursları geçti

Gagauziya Genel Üüretim Müdürlüün kararına görä (№ 01-1/18-336, 09.10.2019.) KDU-da Gagauz filologiya kafedrasında noyabrinin 13-dän dekabrinin 14-yädän ‘Gagauz dili hem literaturası’  (600 saat/20 kredit) programaya görä didaktika kursları üüredicilerä deyni geçti.

Kurslarda liţeylerdän hem gimnaziyalardan pay aldılar 19 üüredici, angıları gagauz dili hem literatura metodikasında  urokların didaktika proektlerini korudular.

Kursların neeti - üüredicilerin bilgilerini genişletmää hem derinnetmää. Bu bilgilär yardım edecek onnara taa üüsek uurda uşaklara bilgi vermää. Lekţiyalarda hem seminarlarda zamandaş gagauz dilindä hem literaturasında, orfografiya kurallarına görä, gagauz dili metodikasında diskusiya oldu.

Hepsi üüredici kursları başardılar,  sertifikatları kabul edeceklär.