Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 17 Mart 2021 19:38

Promovarea și dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice» proektinä görä eni tedarıkların gelişmesi

«Promovarea și dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice» (EIC) proektinä görä (proektin partnörları: A.Ruso adına Belţ Devlet Universiteti, Moldova Devlet Universiteti, Komrat Devlet Universiteti), millet koordinatoru – CE PRO DIDACTICA, Fundația pentru copii Pestalozzi (Elveția) fondun yardımınnan,  Kulturaaradakı terbietmesindä resursların didaktika merkezi (CRDEIC) türlü üürenmäk-metodika kiyatlarını, literaturayı, tedarıkları kabletti. Bu artık ikinci tranş. İlk payı (noutbuk, televizor, orgtehnika, üürenmäk kiyatları, didaktika materialları h.b.) Oktäbrinin 28-dä 2020-ci yılda didaktika merkezi kabletti, açan açılışı oldu.

Didaktika resurs merkezindä bulunan hepsi tedarıklar: eni tehnika, didaktika materialları, yardım edecek taa kaliteli pedagogika zanaatlarında üürenän studentleri hazırlamaa, onnarda kulturaaradakı kompetenţiyasını taa geniştän ilerletmää.

 

EIC proektin koordinatoru doktor, konferenţiar Yanioglo M.A.,
EIC proektin azası gagauz filologiya hem istoriya kafedra başı Mutaf G.N.