Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 20 Nisan 2022 19:56

«Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice» proektä görä monitoring

Aprelin 18-dä 2022-nci yılda Komrat Devlet Universitetinä PRO DIDACTICA Üürenmäk merkezindän geldi proekt grupası: proektin eksperti, doktor habilitat, profesor Viorika Goraş-Postika; monitoringin eksperti Daniela Präska; proektin milli koordinatoru Kristina Bucak hem Vitaliy Skurtu "Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice" (II fazası) halklararası proektinin ilerlemesinä hem  Kulturaaradakı terbietmesi didaktika merkezinin iş planın ilerlemesinä    analiz/monitoring yapmaa.

Hep bu gündä musaafirlär Komratta 9-cu ‘Masal’ uşak başçasında NDP-20 gr. praktikayı geçän Dragu Elena studentin ‘Bän senin dostun – sän benim dostum’ zanaatında katıldılar (KDU-dan metodistlär – Levintiy G.G. hem Vlah M.K.). 

Bundan kaarä pedagogika zanaatında I ţiklada üürenän studentlärlän ‘Kulturaaradakı terbietmesi insannarın farklıın konteksttä’ seminarda pay aldılar. Seminarı götürdü doktor, konf.  Yanioglo M.A.

Üüretmennär: Pedagogika hem psihologiya kafedrasından doktor, konferenţiar Kör L.S., magistr, lektor Levintiy G.G. hem magistr, lektor Yamboglo E.İ.; Gagauz filologiyası hem istoriya kafedrasının başı  doktor, lektor Mutaf G.N. hem doktor, lektor Papţova A.K.; Kultura hem incäzannat kafedrasının başı, Мaestru în Artă Şögoleva T.İ. hem  Мaestru în Artă İovçu N.İ.; Romın hem slavän filologiya kafedrasından doktor, konferenţiar Botezatu L.K.; İnformatika, matematika hem fizika kafedrasından doktor, konferenţiar Kovrikova R.N.; Yabancı dillerin kafedrasından lektor Nikolaeva P.D.  – II ţiklada üürenän studentlerä deyni kurikulumnarı hazırlayannarı. Buluşmakta pay aldı Üürenmäk proţesin hem kalitä menecmentin Departamentindän inspektor, lektor Duşkova N.İ.

Proektin azası:   Mutaf G.N., doktor, lektor