Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Perşembe, 28 Nisan 2022 20:11

Çakirin anmak taşına

Çiçek ayın 27-dä gagauz aydınnadıcısının duuma günü nişannȇȇrlar – 161 yıl onun duuma günündän.

Mihail Çakir duudu 1861-inci yılda çiçek ayın 27-dä. Üürendi Kişinêu kasabasında. 1881-inci yıldan beeri o uzun hem bereketli çalışması çekeder. Seminariyada üüreder uşakları geografiyada hem din (religiyanın) istoriyasında. Kişinêuda, Mazaraki klisesindä, o popazlık izmetini yaptı. M.Çakir din izmetçisi olarak, üürenmiş bir adamdı. Çevirdi gagauz dilinä bölä klisä kiyatlarını.

1934-üncü yılda çıktı M.Çakirin kiyadı ‘Basarabiya gagauzların istoriyası’. Kiyadın önsözündä M.Çakir yazêr: ‘ Basarabiyalı gagauzlar çok kerä teklif ettilär, ki bän yazayım gagauzların istoriyasını. Kimdir gagauzlar, nesoy senseledändir, nicä yaşêêrlar, netürlü adetleri var. Bän çalıştım yapayım gagauzların yalvarmasını, topladım lääzımnı materialları.’ Kiyadında M.Çakir yazêr hepsi ozamankı teoriyalar için, angıları gagauzların köklerini göstererlär.

1938-inci yılda çıktı M.Çakirin ‘Gagauzça-romınca laflıı’. ‘Bu laflık herbir evdä bulunsun lääzım, gagauzlar da üürenmiş olsunnar vakıt geldi,’ - yazardı aydınnadıcımız M.Çakir. o umutlanardı, ani ‘gagauzların kulturası kiyatların yardımınnan kalkınır’.

Ceviz ayın 8-dä 1938-ci yılda M.Çakir raametli oldu (geçindi). Gömüldü Kişinêuda Armän mezarında.

1991-ci yılda Çadır kasabasında M.Çakirä bir anmak taşı açıldı. Onun adını taşıyêr teatr Çadırda hem pedagogika koleji Komratta. M.Çakir çok çalışmış gagauzların kulturası için, onun adı bizim istoriyamızda altın bukvalarlan kalêr.

2009-cu yıldan Mihail Çakirin duuma günündä Gagauziyada Gagauz dili günü nışanȇȇrlar.