Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Perşembe, 12 Mayıs 2022 21:28

«DİONİS TANASOGLU – 100» TOMBARLAK MASAsı

Mayın 12si Komrat devlet universitetindä «Dionis Tanasoglu – 100» TOMBARLAK MASAsı geçti.  Toplantıya Türkiyedän, Azerbaycandan, Gagauziyadan Büük Tanasogluyu tanıyan bilim adamnarı, üüredicilär, aaraştırmacılar, Dionis aganın üürenicileri, KDU studentleri, onun yaradıcılıını sevän kişilär katıldı. 3 saat süran bu topltı, karışık formatta geçti.

Tombarlak masayı KDU rektoru S. Zahariya hem BAM başı İrina Konstantinova açtılar.

Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Petri Çebotar, Prof. Dr. Ali Şamil, Mihail Konstantinov, Evgeniya Lülenova, Svetlana Kapancı, Anna Gümüşlü, Antonina Radova, Todur Marinoglu, Valentina Ştiroy, Natalya Kravţova kendi anılarını hem aaraştırmalarını sesleyicilärlän paylaştılar. Toplantıyı Gagauz filologiyası hem İstoriya kafedrasının üüretmeni Güllü Karanfil götürdü. Konferenţiya salonu doluydu. Çevrimiçi dä bu toplantıya 30 kişi katıldı. Meraklı materiallar hem aaraştırmalar gösterildi. Dionis Tanasoglunun ömür, yaradıcılık hem aylä sayfalarından eni bilgilär ortaya koyuldu. Pek çok eni dokumentlär gösterildi. İnanêrız, ani bu tombarlak masa faydalı geçti. Bilêriz, ani  Dionis aganın gagauzluk için başlattı yol hepsimizin yolu olacek.