Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 29 Haziran 2022 09:32

Gagauz filologiyası hem istoriya kafedrasında МПГ-20 grupadan studentlär magisterlik disertaţiyalarını korudular

Mayın 26-sında-27-sindä 2022 y. II-nci ţiklada 0114 Predarea limbii și literaturii găgăuze în instituţiile preuniversitare programada üürenän magistrantlar devlet komisiyası önündä (Özdag Nadejda – komisiya başı, Bankova İ., Mutaf G., Sırf V., Çimpoeş L. – komisiya azaları) magisterlik uurunda 16 kişi kendi bilim çalışmalarını korudular. Nicä belli oldu, studentlerin aaraştırmak temaları kapladı gagauz dilini üüretmäk hem üürenmäk çevresindä hem uşak başçasından, hem şkola programasından problemneri: 5 magistant aaraştırıp-açıkladılar temalarında uşak başçasında önemni soruşları, 11 student tä – şkolada ana dili uroklarında peydalanan aktual metodika soruşlarını (başlankı klaslarda, gimnaziyada hem liţey klaslarında).

Temaya görä studentlär seçtilär aaraştırmak metodlarını da, dayanıp bilim teoriyasına, gagauz dilindä tiparlı metodika literaturasına hem alıp hesaba normativ dokumentleri. Praktika tarafından magisterlik disertaţiyasında kullanılan metodika sınışlarını, türlü iş çeşitlerini, pedagogika tehnologiyalarını magistrantlar denedilär profesional praktika vakıdında.

Korumakta magistrantlar gösterdilär kendilerini üüsek uurda olgun profesional speţialistlär gibi: canabileri becerer auditoriya önündä gagauz dilindä söz tutmaa, teoriya materialını inceleyip-kullanmaa da logikayca bilim aaraştırmasını düzdürmää, diskusiyada uygun komentariya vermää hem kendi bakışını hem çıkışlarını argumentlemää.

Herbir magistrant komisiya önündä kompyuter variantında hazırlanmış videoprezentaţiya becerikli kullandı. Acıklayıp magisterlik işindän en önemni fikirleri, yapılmış işleri, magistrantlar komisiyanın soruşlarına doludan cuvap verdilär.

Magisterlik çalışmaları yapılı bilim istediklerinä görä (tekst uygun erleştirili da gagauz dilindä yazılı, Antiplagiat programı aaraştırmaların üüsek originallıını gösterdi), korumak proţesi ii atmosferada geçti, notalar da üüsek çıktı.

Gagauz filologiyası hem istoriya kafedrasından
doktor, konferenţiar universitar Bankova İ.D.