Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazartesi, 03 Ekim 2022 09:17

KDU-dan üüretmennerin Kişinövda PRO DİDACTİCA üüretim merkezindä seminarda katılması

Kişinövda PRO DİDACTİCA üüretim merkezindä Sentäbrinin 21-indän 23-yadan 2022-nci yılda  «Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice» (II-ci etapı) proektinä görä seminar geçti, neredä açıklardılar, nasıl üürenicilerdä kultura aradakı kompetenţiyasının oluşturulmak uurunu kantarlamaa.

Seminarın programasında Moldovadan edi universitettän üüretmennär kendi geliştirilän kurikulumnarını (pedagogika zanaatında magistraturada üürenän studentlerä deyni) praktikada yardımı, metodologiya gidi, angılarında uşakları kultura aradakı terbietmesinindä önemni hükümneri verili.

KDU-dan seminarda pedagogika praktikasında öndercileri pay aldılar, kultura aradakı terbietmesindä kurikulumnarın hem gidlerin avtorları: romın hem slavän filologiya kafedrasından doktor, konferenţiar Botezatu Lübov; gagauz filologiya hem istoriya kafedrasının başı doktor Mutaf Galina; pedagogika hem psihologiya kafedrasından doktor, konferenţiar Kör Lüdmila.

 

İnformaţiyaı hazırladı Mutaf G.N. – proektin azası