Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 14 Şubat 2018 17:52

14.02.2018. Anılmış gagauz bilim adamın G.Gaydarcının anmak günü

Bu olayda pay aldılar millet kultura , ekonomika hem yuridik fakultetlerdän studentlär: gr. J-17,RE-17, P-17, I-17, EUP-17, EF-17, EBU-17, YUPU-16. Onnar anılmış bilgiç adamı için film siirettilär.

G.Gaydarcı bilinir birkaç taraftan: anılmış bilim adamı, üüredici, peetçi, folklorcu. Tipardan çıktı onun iki monografiyası, angılarında o aaraştırdı gagauz dilin sintaksisini. L.A.Pokrovskaya, B.P.Tukan, E.K.Kolţa, G.A.Gaydarcı ‘Gagauzça-rusça-moldovanca sözlüü’ hazırladılar. Belţ pedagogika universitetindä, Kişinöv devlet universitetindä, Komrat devlet universitetindä çalıştı. On yıl Moldova Bilim Akademiyasında gagauz bölümündä aaraştırmak yaptı. Peetçi ‘Ana tarafım’ şiir toplumunu tiparladı. G.Gaydarcı – Gagauziyanın ilk Şannı Vatandaşı. Komratta teoretik liţeyi bu anılmış adamın adını taşıyêr.

Studentlär demekli okudular G.Gaydarcının peetlerini, andılar onu. Şannı Aleyasında G.Gaydarcının anmak taşına çiçek koydular.

Her yıl peetçinin duuma günündä Gagauziyada anêrlar hem hatırlêêrlar G.Gaydarcıyı, angısı gagauz kulturasını ilerletmää deyni çok zaamet koydu.