Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 27 Mart 2018 16:02

27.03.2018. Seminar-buluşmak gagauz yazıcılarınnan P.M.Filioglu hem A.M.Ergoglo

Marina Manastırlı hem Maya Trandafilova (gr.J-16) yazıcıların yaratmak yolunu açıkladılar. Pelageya Mihaylovna okudu studentlerä tiparlanmadık şiirleri, bir gagauz adeti ‘Gelini kavramak’ videoda gösterdi. Alöna Mihaylovna eni kiyadından ‘Otur, lafedelim’ peetlerini okudu. Doktor, konferenţiar Bankova İ.D., bu kiyadın redaktoru, söz aldı. O okudu A.Ergoglonun beendii şiirini.

Yzıcıların hem studentlerin arasında dialog kuruldu. Poetesalar meraklı soruşlara cuvap ettilär. Bölä buluşmaklar gagauz literaturasını üürenmektä havezini kaldırȇrlar.

Umutlanȇrız, ani bu talantlı karılar sevindereceklär bizi eni meraklı yaratmalarınnan.