Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Perşembe, 03 Mayıs 2018 19:46

03.05.2018. Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiadanın çıkışları

  1. Viktorina konkursu N.İ.Baboglunun yaradıcılıına görä,
  2. Yaratma konkursu ‘Sevdim, severim, sevecäm bu masallı topraa’ N.İ.Baboglunun peet hem proza yaratmalarına görä.

Viktorina konkursunda ensedilär:

I er – Dimova Alöna (RE-17 gr.),

  • Nikolaeva Nadejda (EUP-17 gr.).

II er – Peyoglo Mariya (RE-17 gr.),

  • Songorova Esfir (AN-17 gr.),
  • Pometko Lüdmila (AN-17 gr.).

III er – Yamboglo Elena (RE-17 gr.),

  • Kasım Dmitriy (AN-17 gr.),
  • Fuçedjı Vadim (Ü-17 gr.).

Yaratma konkursunda ensedilär:

I er – Dimova Alöna (RE-17 gr.).

II er – Peyoglo Mariya (RE-17 gr.),

  • Nikolaeva Nadejda (EUP-17 gr.).

        III er – Yamboglo Elena (RE-17 gr.),

  • Pometko Lüdmila (AN-17 gr.).

Olimpiadada pay alannar diplom hem baaşış kazandılar.

Kutlêêrız studentleri. Umutlanêrız, ani gelän yıla olimpiadada studentlerin sayısı zeedelenecek.