Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cuma, 28 Aralık 2018 12:32

28.12.2018. Studentlerin bilim-praktika konferențiyası "Gagauz jurnalistikasının istoriyasından"

Bilim-praktika konferențiyayı hazırlayannar: Papțova A.K. doktor konferențiar, Mutaf G.N. gagauz filologiya kafedra başı. Konferențiya oturuşunda pay aldılar KDU-in prorektoru Rakovçena T.İ. doktor konferențiar, İbrişim L.Y. millet kultura fakultet dekanı, Terzi E.S. Gagauziyanın şannı jurnalisti, Kioroglo D.V. Çadır klisesinin popazı, Gaydarcı V.P. GRT cümnä teleradio kompaniyasının eks direrktoru, gagauz filologiya kafedrasından üüretmennär, studentlär.

J-18 grupadan studentlär dokladları hazırladılar türlü tematikada: "P.Yalancı – şair hem jurnalist", "T.Zanetin izmetleri gagauz jurnalistikasında", "İ.Topal gagauz jurnalistikasında", "T.Marinoglu – jurnalist, yazıcı, muzeyci", "Gagauz radio hem televizion cümnä kompaniyanın istoriyasından".

Konferențiyanın çıkışında rezolüțiya kabul edildi.