Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 

Komrat Devlet Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında 2017 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü ile Üniversitede Türkoloji çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda KDU’da 2018 yılında Yunus Emre Enstitüsü, YÖK ve Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Kürşat Şamil ŞAHİN’in destekleriyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır. Bölüm, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ile Gagauz Dili ve Edebiyatı sahalarında öğrencilerine yeterli bilgi ve donanımı sağlamak, Türk kültürünü, edebiyatını ve şahsiyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ile temsil etmek, işbirliği içinde çalışan, kendisine verilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getiren bireyler yetiştirmek ve öğrencileri Türk dili ve edebiyatının gelişimine öncülük edecek seviyeye ulaştırmak en önemli amaçlardandır.

2019 yılında TİKA tarafından Türk Dili ve Edebiyatının kullanımı için Hamdullah Suphi Tanrıöver’in adının verildiği bir sınıf hazırlanmıştır.

Şu an bölümde Bartın Üniversitesinden gelen ve kurucu bölüm başkanı olan Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN’in dışında Balıkesir Üniversitesinden görevlendirilen  Dr. Halil KÜÇÜKLER de görev yapmaktadır. Ayrıca Gagauz Dili ve Edebiyatı bölümü hocaları bölümde ders vermektedir.

Bölümde 1 yıl Türkçe hazırlık olmak üzere toplam 4 yıl eğitim verilmektedir.

Başarılı olan ve sınıfında ilk 10’a giren öğrencilere YÖK (Türkiye yükseköğretim kurumu) tarafından burs sağlanmaktadır.

Derslerinde başarılı olan öğrenciler 2. sınıftan sonra Mevlâna değişim programı kapsamında Türkiye’ye gönderilmekte ve en az 1 dönem Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirenler hem Türkiye hem de Avrupa’daki diğer ülkelerde bulunan Türkoloji bölümlerinde çalışabilmekte. Ayrıca TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Elçilik ve konsolosluk gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren öğrencilerden isteyenler Türkiye’de burslu yüksek lisans ve doktora yapabilmektedir. Master ve Doktora yapacak olan öğrencilerin tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanmaktadır.