Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 01 Noiembrie 2021 15:53

Concurs pentru postul de rector al Universității de Stat Comrat

Consiliul pentru Dezvoltare strategică Instituţională al USC

anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului
Universităţii de Stat din Comrat

În conformitate cu Codul Educaţiei al R. Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului, aprobat prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015 publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2015, Regu­lamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Comrat (în continuare USC), aprobat de Senatului USC din 29.06.2015, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USC anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului USC.

Pot fi aleşi în postul de rector candidaţii care deţin titluri ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-didactice şi au experienţă de cel puţin 5 ani în învăţământul superior şi cercetare. Recto­rul USC este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactice, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Candidaţii la postul de rector depun personal/prin poştă/ prin email dosarul, care va conţine obligatoriu următoarele:

 1. scrisoarea de intenţie;
 2. curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii cu suplimentele/anexate la acestea, diplomelor referitoare la titlu­rile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 5. copiile carnetului de muncă şi a certificatelor de calificare/perfecţionare/formare sau, după caz, documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte docu­mente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 6. programul de activitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a norme­lor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale;
 8. datele de contact: adresa de domiciliu (inclusiv: ţara, codul postal, localitatea, strada), telefon, fax, e-mail.

Dosarele ale candidaţilor la postul de rector al USC pot fi depuse pîn în 02 decembrie 2021, ora 17.00.

Modalităţi de depunere a dosarelor:

 • la USC în Secţia resurse umane, blocul administrativ, Str. A. Galaţan 17, mun. Comrat, Republica Moldova.
 • prin poştă pe adresa, Unuversitatea de Stat din Comrat, Str. A. Galaţan 17, mun. Comrat, Republica Moldova, cu menţiunea CDSI USC, dosar pentru concursul la postul de rector.
 • prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poştă, însoţit obligatoriu de avi­zul de înştiinţare să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului:

Candidatul care a expediat prin e-mail versiunea electronică a dosarului este res­ponsabil ca dosarul cu actele în original, întocmit conform cerinţelor expuse, să ajun­gă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel/fax: (+373) 298 2 29 76: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..