Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 29 Decembrie 2021 10:55

Suntem onorați să anunțăm Conferința Științifică Internațională „Știință, Educaţie, Cultură” dedicată aniversării a 31-a a Universității de Stat din Comrat

Mult Stimați Colegi și Prieteni,

Suntem onorați să anunțăm Conferința Științifică Internațională Știință, Educaţie, Cultură dedicată aniversării a 31-a a Universității de Stat din Comrat și Vă invităm să participați la acest eveniment.

Conferința va avea loc pe data de 11 februarie 2022 în incinta Universității de Stat din Comrat (str.Galațan nr.17, Comrat, MD-3800, Republica Moldova).

SCRISOAREA INFORMATIVĂ

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Forma de participare la conferință: online și offline.

După eveniment se preconizează publicarea volumului cu materialele conferinței (în format tradițional și electronic) cu atribuirea identificatorului bibliotecar CZU și a numărului standard internațional de carte ISBN.

Toți participanții vor primi certificatele de participare. Volumul cu materialele conferinței va fi disponibil pe site-ul universității www.kdu.md .

Limbile de comunicare ale conferinței: română, engleză, germană, găgăuză, turcă, bulgară, rusă.

Data limită de prezentare a formularelor de participare și a lucrărilor in extenso (conform modelului din anexă): 20 ianuarie 2022, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și la adresa persoanei responsabile pentru secțiunea respectivă (v. pt. II).

 

II. ARII TEMATICE

Secţiunea 1. Ştiinţe economice (persoana responsabilă: Maria Carabet, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secţiunea 2. Agricultură şi industrie alimentară (persoana responsabilă: Iulia Necovcena, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secțiunea 3. Tehnologii informaționale, matematică și fizică (persoana responsabilă: Tatiana Velicova, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secțiunea 4. Drept și științe politice (persoana responsabilă: Gheorghe Sult, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secțiunea 5. Psihologie și științe ale educației

5.1. Științe ale educației (persoana responsabilă: Maria Ianioglo, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

5.1.1. Pedagogie: actualități și perspective

5.1.2. Educație interculturală

5.2. Psihologie (persoana responsabilă: Larisa Horozova, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

5.3. Didactica disciplinei (persoana responsabilă: Oxana Curteva,

        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secţiunea 6. Filologie

6.1. Limbi străine (persoana responsabilă: Tatiana Todorici, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

6.2. Limba găgăuză și limbi turcice (persoana responsabilă: Galina Mutaf,

        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

6.3. Filologie română și lingvistică aplicată (persoana responsabilă: Liudmila Nedu,

        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

6.4. Filologie slavă și lingvistică aplicată (persoana responsabilă: Boicova Larisa,

        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

Secțiunea 7. Istorie și filosofie (persoana responsabilă: Ala Papţova, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )

7.1. Istoria universală. Arheologie

7.1.1. Istoria antică și istoria Evului Mediu

7.1.2. Istoria modernă și contemporană

7.2. Filozofie, tranzitologie (studiul schimbărilor socio-culturale)

7.3. Etnologie, studii de istorie și cultură găgăuză, studii regionale

Secțiunea 8. Cultură și artă (persoana responsabilă: Tatiana Şiogoleva, Irina Poidolova Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

III. INSTRUCȚIUNI DE TEHNOREDACTARE

Numărul maxim de comunicări pentru programul conferinței (și de lucrări prezentate spre publicare): 2.

Volumul unei lucrări: 3-5 pag.

Numărul maxim de coautori: 3.

Actualitatea de cercetare. Lucrarea va aborda o problemă de actualitate și va conține rezultatele unei cercetări individuale profunde.

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor le revine în exclusivitate autorilor.

Unicitatea lucrării va reprezenta nu mai puțin de 75% din volumul textului, iar autocitarea — nu mai mult de 25%.

Lucrarea va fi redactată în format A4 Microsoft Word (*.doc, *.docx), cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând. Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:

– sus: 2 cm;

– jos: 2 cm;

– stânga / dreapta: 2 cm.

Alineatele vor fi setate automat (fără spațiere și tabulare la începutul alineatului), la 1 cm.

CZU (se va indica obligatoriu): bold, aliniat stânga.

Orcid id (adresa paginii din Internet, se va indica obligatoriu): bold, aliniat stânga, urmat de un rând liber.

Titlul lucrării: bold, cu majuscule, aliniat centrat, urmat de un rând liber.

Numele şi prenumele: bold, aliniat dreapta.

Titlul științific și științifico-didactic: aliniat dreapta.

Instituţia de afiliere, localitatea și țara de proveniență: aliniate dreapta.

Adresa electronică (e-mail): aliniată dreapta.

Orcid id (se va indica obligatoriu): bold, aliniat dreapta, urmat de un rând liber.

Rezumatul: în limba engleză (indiferent de limba comunicării și a articolului), aliniat stânga-dreapta, precedat de cuvântul Abstract, bold, urmat de un punct („ . ”).

Cuvinte-cheie (maximum 10): în limba engleză (indiferent de limba comunicării și a articolului), aliniate stânga-dreapta, precedate de cuvântul Keywords, bold, urmat de două puncte („ : ”). Cuvintele-cheie vor fi urmate de un rând liber

Textul lucrării va fi aliniat stânga-dreapta și nu va conține trecerea prin liniuță a cuvintelor pe silabe dintr-un rând în altul, separări, intervaluri între aliniate, titluri, note de subsol etc. Paginile articolului nu se vor numerota.

Referinţele vor fi inserate în text, între paranteze pătrate, după modelul: [3, p. 111] şi se vor regăsi în Bibliografia plasată la finalul articolului, sursele bibliografice fiind urmate de titlul Bibliografie (bold, aliniat centrat) și trecute în ordine alfabetică (prima cifră indicând numărul sursei respective din bibliografie, cea de-a doua – pagina), aliniate stânga.

Materialul vizual (imagini, poze, desene, tabele, scheme, diagrame etc.) utilizat în lucrări va fi în format jpg, gif, bmp. Nu sunt permise imagini realizate în MS Word. Imaginile vor fi incluse în text, vor fi clare și monocrome (alb-negru). Titlurile și numerele desenelor se vor indica sub ele. Titlurile și numerele tabelelor se vor indica deasupra lor. Diagramele trebuie prezentate ca imagini.

În subiectul e-mailului se va pune prenumele și numele autorului, titlul secțiunii (de exemplu, Ionescu Ion, Secțiunea 6. Filologie. 6.1. Limbi străine).

Lucrările vor fi examinate de Comitetul de Organizare, iar mesajele de confirmare vor fi transmise în termen de 2 zile de lucru. Solicitanții care nu vor primi mesajul de confirmare vor trebui să-și trimită din nou materialele.

Comitetul de Organizare a Conferinței își rezervă dreptul de a efectua o redactare de limbă (inclusiv ortografie și punctuație) a textelor lucrărilor. Comitetul de Organizare își rezervă, de asemenea, dreptul de a respinge publicarea articolelor care nu corespund cerințelor sau ariilor tematice ale conferinței. Deciziile Comitetului de Organizare nu vor fi comentate și supuse niciunei căi de atac.

Prin trimiterea lucrării, autorul își exprimă acordul cu publicarea acesteia în volumul conferinței (gratuit).