Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Vineri, 20 Mai 2022 20:15

Invitatie_Webinare online_Programul Regiunii Dunarii 2021-2027

Stimate doamne și stimați domni,
În contextul lansării prezentării obiectivelor tematice ale noului Program Regiunii Dunării 2021-2027, finanțat de Uniunea Europeană, inclusiv pentru potențiali solicitanți de finanțare din Republica Moldova, Vă invităm să participați la primele 2 webinare online:
1 Webinar - Obiectivul de politică 1 "O Europă mai competitivă și mai inteligentă și vecinătatea sa prin promovarea transformării economice"
      Obiectivul specific 1.1: Consolidarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
      Obiectivul specific 1.2:  Dezvoltarea abilităților pentru specializare inteligentă, [tranziție justă], tranziție industrială și antreprenoriat
      Perioada: 23 mai 2022, 09:30 - 11:30 CET
      Data limită de înscriere: 19 mai, 2022
 
2 Webinar - Obiectivul de politică 2  "O Europă mai verde, cu mai puține emisii de carbon"
      Obiectivul specific 2.1 Ecologizarea sectoarelor de energie și transport
      Perioada: 25 mai 2022, 09:30 - 11:30 CET
      Data limită de înscriere: 24 mai, 2022
 
Limba de lucru a webinarului este Engleză. 
 
Pentru a afla mai multă informație despre Programul Regiunii Dunării 2021-2027, Vă rugăm să accesați acest link
 
 
În cazul în care credeți că este relevant, Vă rugăm să distribuiți aceasta informație în cadrul instituțiilor Dumneavoastră și partenerilor cu care colaborați. 
 
Vă dorim o zi productivă în continuare!
 

Division for Cross-border and Transnational Programmes

I.P. "Office for External Assistance Programmes Management"

Banulescu-Bodoni, str. 57/1, of.404,

Chisinau, Republic of Moldova

tel: +37322233045