Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Reglementări și acte normative externe

Aprobat de Guvernul Republicii Moldova
Aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova
Aprobat de ANACEC (CNAA)
Studii doctorale

Reglementări și acte normative interne

Despre funcționarea USC
Organele de conducere și diviziuni structurale
Managmentul calității și procesului de instruire
Organizarea procesului de învățare. Licenţiat. Diploma de master
Studenți
Formarea continuă
Știință și relații internaționale
Alte documente

Achiziții de stat