Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 22 Septembrie 2021 22:48

FOLLOW-UP la Programul de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC

Pe 16 septembrie curent, echipa managerilor Universității de Stat din Comrat: prorector pentru activitate didactică G. SULT, prorector pentru activitate științifică și relații internaționale – T. RACOVCENA, șef Departamentul Managementul calității și procesul de instruire – R. COVRICOVA, inspector Departamentul Managementul calității și procesul de instruire – N. DUȘCOVA, sef Catedra Filologie găgăuză și Istorie – G. MUTAF, șef Catedra Cultură și Arte – T. SCIOGOLEVA, coordonatotr local proiect EIC – M. IANIOGLO,  alături de ceilalți beneficiari ai proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice”, reprezentanți ai 7 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova, au participat la sesiunea de finalizare și certificare în domeniul promovării educației interculturale în documentele strategice instituționale. În cadrul evenimentului s-a parcurs de manieră interactivă și participativă cu referire la  următoarele obiective specifice:

  • prezentarea rezultatelor revizuirii documentelor strategice ale instituțiilor, din perspectiva educației interculturale;
  • facilitarea unui schimb de experiență în domeniu, cu accent pe bunele practici;
  • fortificarea comunității academice a membrilor de proiect.

Participanților au fost oferite Certificate pentru realizarea Programului online de formare a managerilor universitari.

 

Consemnare: M. Ianioglo, coordonator proiect EIC

Prev Next