Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Duminică, 07 Aprilie 2024 15:21

INVITAȚIE

Universitatea Hryhorii Skovoroda din Pereiaslav (Pereslav, Ucraina) invită personalul academic al Universității de Stat din Comrat să participe la

XVIІ ConferinŃă internaŃională știinŃifică și practică

"Condițiile creșterii economice în țările

cu o economie de piață"

(Pereiaslav, 25-26 aprilie 2024)

 

Procedurile și regulile de participare la conferință sunt prezentate pe linkul electronic: https://kdu.md/images/Information-letter_2024.pdf  

Prev Next