Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 24 Aprilie 2024 14:04

ANUNȚ!

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, în calitate de organ național de gestionare a programelor transfrontaliere, transnaționale și interregionale, informează facultatea Universității de Stat din Comrat (USC) despre deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte în cadrul programului Interreg Europe 2021-2027. Termenul de depunere a proiectelor este deschis în perioada 20 martie 2024 - 7 iunie 2024.  Bugetul alocat pentru cel de-al treilea apel este de aproximativ 130 de milioane de euro și este destinat implementării de proiecte de cooperare interregională. Printre beneficiari se numără statele membre ale Uniunii Europene, precum și șapte țări noi: Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția și Ucraina. Cofinanțarea activităților proiectului de către beneficiari se ridică la 20 % din bugetul proiectului. Prioritățile de finanțare din ciclul III vizează îmbunătățirea cooperării pentru o mai bună guvernanță, acoperind diferite domenii în conformitate cu obiectivele politicii de coeziune, și se bazează pe șase piloni:

1. Europa modernă: promovarea cercetării, inovării și competitivității;

2. Europa ecologică: creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă;

3. Europa comunicativă: consolidarea mobilității durabile;

4. Europa socială: dezvoltarea sistemelor de educație, de incluziune socială și de sănătate;

5. Europă mai aproape de cetățeni: promovarea dezvoltării integrate a zonelor urbane și rurale;

6. Îmbunătățirea guvernanței regionale: introducerea unor politici de guvernanță mai eficiente și mai transparente la nivel regional.

Programul Interreg Europe se desfășoară pe o perioadă de patru ani și este împărțit în două faze distincte: o fază de schimb de trei ani și o fază de implementare de un an. La program pot participa următorii beneficiari: https://www.interregeurope.eu/share-your-project-idea .

În contextul în care contribuția pentru cofinanțarea activităților proiectului de către beneficiari constituie 20% din bugetul proiectului, se recomandă de a examina fezabilitatea accesării acesteia în lumina Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 152/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea resurselor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în conformitate cu domeniile de activitate și criteriile de eligibilitate stabilite în Hotărâre.

O sesiune de informare pentru potențialii beneficiari din toate țările participante la Program va avea loc online pe data de 26 aprilie 2024, la ora 11.00. Pentru a participa la sesiune, vă rugăm să vă înregistrați la link-ul: https://www.interregeurope.eu/user/login?destination=/news-and-events/events/qa-session-about-the-third-call-on-26-april 

Informații mai detaliate privind normele de aplicare pot fi găsite pe paginile web ale Programului: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call .

Prev Next