Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 04 Iunie 2024 09:30

SUSȚINEREA TEZEI DE MASTER LA CATEDRA DE PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE

Susținerea tezelor de master  este o etapă importantă și responsabilă nu doar în viața fiecărui masterand, dar  și pentru întreaga catedră.

În perioada de 21.05 - 22.05.2024, la catedra de Pedagogie și Psihologie a avut loc susținerea tezelor de master (ciclul II) - specializarea "Management Educațional".

Comisia de evaluare a menționat că toate tezele de master conțin un nivel înalt de cunoștințe în metodologia de cercetare științifică, au o relevanță actuală și o importanță aplicativă pentru sistemul modern de educație.

În cercetările efectuate de către masteranzi s-a reflectat o gamă largă de aspecte ale activității manageriale în instituțiile de învățământ:

  • Fazly D. "Monitorizarea pedagogică ca mijloc de îmbunătățire a calității educației liceale";
  • Mitioglo A."Managementul procesului de adaptare profesională a tinerilor specialiști în instituțiile de învățământ";
  • Roșca A."Activitatea directorului instituției de învățământ în prevenirea conflictelor pedagogice";
  • Uzun I."Sistemul de educație fizică continuă a elevilor ca mijloc de dezvoltare și menținere a sănătății lor";
  • Kara A."Formarea competențelor profesionale în autodezvoltăre ale cadrelor didactice în instituțiile de educație timpurie";
  • Lelyukhin L. "Rolul managerului instituției de învățământ în formarea climatului socio-psihologic al colectivului didactic";
  • Avramova M."Managementul educației incluzive în contextul organizării procesului educațional în condițiile grădiniței" etc.

Majoritatea tezelor au fost recomandate pentru implementarea lor în practica didactică, ceea ce indică calitatea lor incontestabilă, nu doar ca cercetări teoretice independente, dar și în ceea ce privește importanța practică.

Comisia de evaluare a menționat nu doar conținutul științific profund al tezelor de master, dar și organizarea adecvată a experimentului privind problemele cercetate. Un interes considerabil a stârnit și materialul practic prezentat: prezentări multimedia, publicații de articole ale masteranzilor împreună cu conducătorii lor științifici.

Toate aceste aspecte duc la concluzie că pregătirea masteranzilor în cadrul programului "Management Educațional" se află la un nivel înalt.

Prev Next