Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 05 Iunie 2024 22:09

Copiați Studenții Universității de Stat din Comrat demonstrează competențe profesionale

Pregătirea pentru schimbare și implementarea activității inovative se poate forma doar în situația integrității principalelor sale componente structurale: motivațională, creativă, tehnologică și reflexivă. Pentru a rezolva această problemă, este necesară formarea comprehensivă a disponibilității studenților de a percepe noul și de a dezvolta capacitatea de a acționa într-un mod nou.

Studiul disciplinei "Managementul schimbării și inovării în educație" contribuie la formarea disponibilității organizaționale a profesorului modern de a gestiona activitatea de dezvoltare și inovare în instituția de învățământ, deoarece combină și interconectează logic diferite informații despre inovațiile în educație, ceea ce permite formarea disponibilității de a cerceta, proiecta, organiza și evalua implementarea procesului de management cu utilizarea tehnologiilor inovatoare de management corespunzătoare legilor generale și specifice.

Clasele de seminar asigură discuții teoretice care contribuie la înțelegerea ideilor principale ale pedagogiei inovației, ale managementului, la formarea de competențe analitice și abordări conceptuale etc. Clasele de seminar asigură discuții teoretice care contribuie la înțelegerea ideilor principale ale pedagogiei inovației, ale managementului, la formarea de competențe analitice și abordări conceptuale. Clasele de seminar trebuie, de asemenea, să dezvolte o poziție argumentată în evaluarea modelelor individuale de educație inovatoare pe baza analizei diferitelor concepte, formarea pregătirii masteranzilor pentru a lucra în domeniul educației inovatoare.

Prev Next