Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 26 Iunie 2024 22:10

La Universitatea de Stat din Comrat a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a dicționarului rus-găgăuz-român-turc

 

Prezentarea celei de-a doua ediții a dicționarului rus-găgăuz-român-turc în Universitatea de Stat din Comrat, la 26 iulie 2024, a fost un eveniment semnificativ pentru comunitatea academică și schimbul cultural al locuitorilor din regiunea UTA Găgăuzia. Dicționarul reprezintă o resursă unică care îmbină patru limbi și culturi diferite: rusă, găgăuză, română și turcă. Publicarea dicționarului are o mare importanță pentru înțelegerea interculturală și dezvoltarea competențelor lingvistice ale locuitorilor din UTA Găgăuzia. Contribuie la conservarea și studierea diversității lingvistice, precum și la consolidarea legăturilor între diferitele grupuri etnice și lingvistice. Prezentarea dicționarului a fost prilej pentru dezbateri științifice, schimb de experiență și abilități practice în domeniul lingvisticii și culturologiei pentru toți participanții. Evenimentul a fost organizat sub egida Centrul de cercetare  al Găgăuziei M. Marunevich. Mecena al ediției este Victor Kîrmîzî, originar din Găgăuzia, care a povestit participanților despre munca meticuloasă desfășurată pe parcursul mai multor zile de către autorii dicționarului. Rectorul Universității de Stat din Comrat, dr., conf. univ. Serghei Zaharia, le-a transmis participanților un mesaj de salut în care a subliniat: „Universitatea de Stat din Comrat a considerat întotdeauna una dintre misiunile sale principale sprijinirea și dezvoltarea proiectelor științifice și educaționale care vizează consolidarea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce. Reeditarea acestui dicționar este o dovadă clară a unui efort serios și important. Acest dicționar va constitui o contribuție valoroasă la domeniul lingvisticii, oferind cercetătorilor, studenților și tuturor celor interesați de limbi și culturi un instrument unic pentru studiu și cercetare. Trăim într-o eră a globalizării, unde cunoașterea și înțelegerea diferitelor limbi și culturi capătă o importanță deosebită. Acest dicționar este un simbol al diversității și unității în același timp, contribuind la consolidarea legăturilor dintre etniile compact locuite în UTA Găgăuzia și menținând dialogul între diferitele culturi ale lumii. Doresc să exprim sincere mulțumiri tuturor celor implicați în crearea și reeditarea acestui dicționar. Sunt sigur că această versiune va ocupa un loc demn în biblioteci, instituții educaționale și casele multor oameni, contribuind la răspândirea cunoștințelor și înțelegerii patrimoniului nostru cultural comun”. Participanții la eveniment au subliniat că astfel de inițiative contribuie la extinderea cunoștințelor despre limbi și culturi, precum și la creșterea nivelului de înțelegere și respect reciproc între diferitele comunități etnice. Aceasta reprezintă o etapă importantă în consolidarea dialogului intercultural și cooperării în lumea modernă multilingvă. S-a menționat că fiecare instituție de educație din UTA Găgăuzia va primi câte un exemplar al ediției.

Prev Next