Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 08 Iulie 2024 17:55

ANUNȚ!

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova invită corpul profesoral, cercetătorii Universității de Stat Comrat să participe la un concurs bilateral pentru proiecte de cercetare moldo-poloneze pentru 2025-2026. Scopul proiectelor comune de cercetare moldo-poloneze este de a crea oportunități pentru organizațiile din domeniul cercetării științifice și inovării din ambele țări de a colabora în mod bilateral pentru dezvoltarea de produse/servicii noi cu potențial mare de comercializare:

  • Susținerea proiectelor comune moldo-poloneze în cercetare științifică și dezvoltare, având ca scop dezvoltarea de produse inovative, procese sau servicii tehnice în toate tehnologiile și domeniile de aplicare;
  • Fondurile vor fi disponibile pentru proiecte în care noile produse, servicii tehnice sau procese vor crea soluții durabile cu un potențial mare pe piață în viitor;
  • Facilitarea accesului tinerilor cercetători la cunoștințe, infrastructură de cercetare și expertiză;
  • Îmbunătățirea calității cercetărilor științifice și transformarea rezultatelor lucrărilor științifice și de inovare în beneficii economice și sociale, având în vedere principiile dezvoltării durabile.

Etapele participării în concursul de proiecte:

Deschiderea concursului de proiecte: 5 iulie 2024

Termenul limită pentru depunerea cererilor: 30 septembrie 2024

Verificarea conformității proiectelor depuse din partea Republicii Moldova (de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova): 11 octombrie 2024

Aprobarea rezultatelor expertizei: 25 aprilie 2025

 

Pentru mai multe informații detaliate cu privire la participarea la concursul bilateral pentru proiecte de cercetare moldo-poloneze pentru 2025-2026, vă rugăm să accesați următorul link: https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-bilaterale-moldo-poloneze-pentru-anii-2025-2026

Prev Next