Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Vineri, 19 Februarie 2021 10:41

Участие КГУ в первой встрече проектного консорциума Erasmus + «Повышение качества в системе высшего образования в Молдове - QFORTE»

 

Astăzi, 19.02.2021, Universitatea de Stat din Comrat a participat la prima sedință a consorţiului proiectului Erasmus+ “Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE”, număr de referinţă 618742-EPP-1-2020-1-M

Scopul proiectului Erasmus+ QFORTE este de a contribui la integrarea mai profundă a Moldovei în Spațiul European de Învățământ Superior prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

Proiectul urmărește să se asigure că opiniile sectorului universitar sunt luate în considerare la discuțiile de politici la nivel național privind asigurarea calității interne și înstituționale. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de calitate și își propune să promoveze cultura instituțională de asigurare a calității în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.

Pe parcursul implementării, în periaoda  15/11/2020 – 14/11/2023, se urmăresc următoarele obiective specifice:

 1. Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.
 2. Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova până în noiembrie 2023.
 3. Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.
 4. Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității până în noiembrie 2023.

Împreună cu cei 14 parteneri,

 1. Universitatea de Stat din Moldova
 2. Academia de Studii Economice a Moldovei
 3. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti
 4. Universitatea de Stat din Cahul “B.P. Hasdeu”
 5. Universitatea de Stat din Comrat
 6. Academia de Muzică, Teatru și Arte a Moldovei
 7. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
 8. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 10. University of Montpellier, France
 11. University of Salamanca, Spain
 12. Leipzig University, Germany
 13. European Policy Development and Research Institute of Maribor, Slovenia
 14. Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education,

se vor depune toate eforturile în atingerea rezultatelor, şi anume:

-Procese de reformă declanșate la nivel național în Moldova în domeniul dezvoltării asigurării calității;

– Cadrul legislativ național avansat, modificări de reglementare efectuate cu privire la asigurarea calității în învățământul superior din Moldova și elaborată o platformă online pentru acreditare instituțională;

– Acreditarea instituțională internațională obținută de universitățile țărilor partenere.

Principalele subiecte discutate au fost: obiectivele proiectului, pachetele de lucru, activitățile, rezultatele și livrabilele planificate, precum și cerințele de raportare şi comunicare/diseminare.

Echipa QFORTE ASEM, este compusă din trei grupuri de lucru, în frunte cu dr. Olesea SÎRBU co-coordonator al grantului şi dr. Rodica CRUDU –  coordonator instituţional ASEM.

Prima sedință de lansare s-a desfăşurat în regim online, în limbile de lucru: română şi engleză.