Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 16 Iunie 2021 11:03

Первый ознакомительный визит в CEENQA, Германия

În perioada 11-15 iunie, în cadrul proiectului QFORTE, reprezentanții USC dr. conf. univ. Raisa Covricova - Șef al  Departamentul Management și Calitatea Procesului Educațional, și, dr., conf. univ, Racovcena Tatiana - Coordonator instituțional al proiectului QFORTE, membri ai Grupului de Lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de invățământ superior, creat in cadrul proiectului QFORTE / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), au participat in cadrul primei vizite de studiu la CEENQA – Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education/Germany.
 

Evenimentul are ca scop edificarea culturii calității în învățământul superior, cu respectarea riguroasă a standardelor naționale și europene, menite să asigure acreditarea internațională a universităților din Republica Moldova.
În prima zi a vizitei de studiu, în data de 11 iunie, discuțiile s-au axat pe importanța constituirii unui sistem solid de asigurare a calității în învățământul superior din Republica Moldova, care va reprezenta garanția respectării celor mai înalte standarde în materie de calitate, educație şi cercetare. Cu mesaje de salut au participat: rectorul USM, dr., conf.univ., Igor Șarov, Andrei Chiciuc, dr., Președintele ANACEC, Olgun Çiçek, dr., CEENQA, Expert Internațional în calitatea învățământului superior, îmbunătățirea și acreditarea acestuia.

În data de 14 iunie, au fost prezentate exemple de bune practici în asigurarea externă a calității învăţământului superior al Sloveniei şi Germaniei. Totodată, a fost atrasă atenţia și asupra provocărilor ce pot apărea în asigurarea externă a calității învăţământului superior din perspectiva CEENQA.

În cea de-a treia zi a vizitei de studiu, realizata in data de 5 iunie 2021, s-a abordat subiectul pregătirii universitaților de acreditarea instituțională, precum ce trebuie de realizat in vederea îmbunătățirii nivelului de calitate si mentinerea acreditării intituționale.

Evenimentul constituie un început productiv ce va impulsiona angajarea universităților în implementarea reformelor, menite să eficientizeze la maxim sistemul educațional din Republica Moldova.